JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Särskilt riskfyllda verksamheter / Diab AB

Diab AB

Diab AB är ett företag som tillverkar och bearbetar olika typer av cellplastmaterial (marknadsförs som Divinycell). Plattorna används sedan för olika typer av sandwischkonstruktioner.

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har Länsstyrelsen beslutat att Diab ska klassas som en farlig verksamhet (2.4-anläggning). Detta då det vid en brand kan bildas stora volymer brandrök, som innehåller mer giftiga ämnen än brandrök normalt gör. 

Risker

Verksamheten har tagit fram riskanalyser/-bedömningar och kommit fram till att det finns risker avseende liv och hälsa både på och utanför sin anläggning.

Den stora faran är om det börjar brinna i plattorna. Då bildas en större mängd brandrök, som förutom den faran som normalt finns i brandrök, även innehåller andra farliga ämnen.

Vid en händelse

Om en olyckshändelse inträffar kommer verksamheten larma och begära hjälp utefter behovet på plats. Skulle en händelse vara så allvarlig att den kan påverka allmänheten i omgivningen kommer ett "viktig meddelande till allmänheten" (VMA) att utfärdas. Normalt innebär det att man ska hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Mer om VMA kan läsas här.

Tillsyn

Tillsyn utifrån LSO (2.4-anläggningar) görs av Räddningstjänsten i Laholms kommun. Räddningstjänsten har mer information kring tillsyn, dess planering och protokoll.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 29 januari 2018