Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Särskilt riskfyllda verksamheter / Dammar/Kraftstationer

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Dammar och kraftstationer

I Laholms kommun finns ett antal dammar i Lagan, för att reglera vattenflöderna men också för att kunna utvinna kraft från dem. Beroende på hur dammen är uppbyggd kan den komma att klassas som en 2.4-anläggning.

Dammarna har tillkommit av olika anledningar och är uppbyggda på olika sätt, utifrån användningsområde. En del dammar är uppbyggda av jord, medan andra kan vara av sten eller cement/betong.

Om man är intresserad av lite historia till varför dammar byggts i Laholm kan man läsa det här.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 29 januari 2018