JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Särskilt riskfyllda verksamheter / Dammar/Kraftstationer / Knäred Övre

Knäreds övre kraftstation

Knäred Övre är en kraftstation (dammanläggning) som finns till för att dämma upp vattnet i Lagan och samtidigt utvinna kraft.

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har Länsstyrelsen beslutat att Knäred Övre ska klassas som en farlig verksamhet (2.4-anläggning). Detta då det vid ett dammbrott kan ge allvarliga skador på människor och miljö.

Risker

Verksamheten har tagit fram riskanalyser/-bedömningar och kommit fram till att det finns risker avseende liv och hälsa både på och utanför sin anläggning.

Den stora faran är att det vid ett dammbrott kan komma större mängder av vatten på ställen det normalt inte finns vatten. Samt att människor riskerar att skadas i vattenmassorna. 

Vid en händelse

Om en olyckshändelse inträffar kommer verksamheten larma och begära hjälp utefter behovet på plats. Skulle en händelse vara så allvarlig att den kan påverka allmänheten i omgivningen kommer ett "viktig meddelande till allmänheten" (VMA) att utfärdas. Normalt innebär det att man ska hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Mer om VMA kan läsas här.

Tillsyn

Tillsyn utifrån LSO (2.4-anläggningar) görs av Räddningstjänsten i Laholms kommun. Räddningstjänsten har mer information kring tillsyn, dess planering och protokoll.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 29 januari 2018