Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Särskilt riskfyllda verksamheter / Dammar/Kraftstationer / Kraftstationen Laholm

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Kraftstationen i Laholm

Förstora bilden - kraftstaitonen_laholm.png

Kraftstationen i Laholm är en kraftstation (dammanläggning) som finns till för att dämma upp vattnet i Lagan och samtidigt utvinna kraft.

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har Länsstyrelsen beslutat att Kraftstationen i Laholm ska klassas som en farlig verksamhet (2.4-anläggning). Detta då det vid ett dammbrott kan ge allvarliga skador på människor och miljö.

Risker

Verksamheten har tagit fram riskanalyser/-bedömningar och kommit fram till att det finns risker avseende liv och hälsa både på och utanför sin anläggning.

Den stora faran är att det vid ett dammbrott kan komma större mängder av vatten på ställen det normalt inte finns vatten. Samt att människor riskerar att skadas i vattenmassorna. 

Vid en händelse

Om en olyckshändelse inträffar kommer verksamheten larma och begära hjälp utefter behovet på plats. Skulle en händelse vara så allvarlig att den kan påverka allmänheten i omgivningen kommer ett "viktig meddelande till allmänheten" (VMA) att utfärdas. Normalt innebär det att man ska hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Mer om VMA kan läsas här.

Tillsyn

Tillsyn utifrån LSO (2.4-anläggningar) görs av Räddningstjänsten i Laholms kommun. Räddningstjänsten har mer information kring tillsyn, dess planering och protokoll.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 29 januari 2018