JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Särskilt riskfyllda verksamheter / Sjöalt/Smedjeryd Bergtäkt

Sjöalt/Smedjeryd Bergtäkt

Utanför Sjöalt finns en bergtäkt. Den används för att producera berg- och grusmaterial. För att få fram materialet sker borrning och sprängning.

Ansvarig verksamhet för arbetet i bergtäkten är Johanssons Berg i Heljalt AB. De använder sig av underentreprenörer som utför själva arbetet.

Enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av en allvarlig kemikalieolycka har Länsstyrelsen beslutat om att klassa Johanssons Berg i Heljalt AB och bergtäkten som en Seveso-anläggning av låg nivå. Anledningen är att det används sprängmedel vid borrning och sprängning. 

Risker

Verksamheten har tagit fram riskanalyser/-bedömningar och kommit fram till att det inte finns några anmärkningsvärda risker på anläggningen avseende liv och hälsa.

I övrigt kan följande finnas på anläggningen:

  • Sprängämne - framförallt av typen bulkemulsion (olika ämnen blandas på plats vid sprängning).
    Om det hanteras felaktigt kan sprängning ske på ett oönskat sätt. 
    Förvaring sker ej på platsen, utan allt tas ut till bergtäkt vid sprängningen.
  • Diesel/eldningsolja - finns för fordon, verktyg etc.
    Kan skada miljön vid ett eventuellt spill/läckage.
    Handlingsplan finns för att hantera spill och läckage.

Vid en händelse

Om en olyckshändelse inträffar kommer verksamheten larma efter hjälp utefter behovet på plats. Skulle en händelse vara så allvarlig att den kan påverka allmänheten i omgivningen kommer ett "viktig meddelande till allmänheten" (VMA) att utfärdas. Normalt innebär det att man ska hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Mer om VMA kan läsas här.

Tillsyn

Tillsyn utifrån Sevesolagen görs av Länsstyrelsen i Hallands län. Länsstyrelsen har mer information kring tillsyn, dess planering och protokoll.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 29 januari 2018