Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Internt skydd

Internt skydd

Vad är internt skydd?

Av Kommunallagen (SFS 1991:900) framgår att kommunen ska skydda sin egendom och sin verksamhet mot fysisk och ekonomisk skada.

Kommunskyddet har som syfte att:

- Skydda sin egendom, verksamhet, anställda och brukare mot fysisk och ekonomisk skada/avbrott orsakade av olyckor, brand, brott, tekniska fel och extraordinära händelser.
- Vara robust och kapabel att förebygga hot och hantera händelser så att leveransförmåga avseende viktiga servicefunktioner bibehålls.
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Karin Martini
Sidan uppdaterad den 6 augusti 2019