Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Krisberedskap / Frivillig resursgrupp

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Frivillig resursgrupp

Frivilliga resursgrupper (FRG) i Laholm är en strukturerad form av samarbete mellan frivilligorganisationer och Laholms kommun.

En kommun har inte egna resurser att själva hantera alla kriser som kan inträffa. Situationer kan uppstå akut, med viss förvarning eller lång förberedelsetid. Vid händelser då man räknar med att de ordinarie kommunala resurserna inte är tillräckliga, ska frivilliga resursgrupper kunna avlasta, förstärka och komplettera olika delar av kommunens organisation. Ett exempel är när stormen "Sven" drog över Halland den 5 december 2013. Krisledningen i Laholms kommun fattade beslut om att öppna värmestuga i Hishult, då kunde FRG bistå med personal som kunde stå som värdar i värmestugan. Förutom stormar kan det handla om översvämningar, föroreningar i dricksvattnet på orten, långvariga elavbrott eller att något annat krisläge inträffar. Det kan handla om att hjälpa till med information, evakuering, administration och andra praktiska arbetsuppgifter.

Medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer, som fått sin utbildning genom den egna organisationen, är kvalificerade att medverka i FRG. Även andra frivilliga kan ingå i gruppen om de har speciella kompetenser som kommunen har behov av. Inom en FRG finns även tillgång till personliga färdigheter som kan komma till god nytta. Språkkunskaper är ett av många exempel.

Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och deras ledare.

För mer information om FRG se kontakt på denna sida. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jörgen Nilsson
Sidan uppdaterad den 20 februari 2019