JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Krisberedskap / Krisstöd - Posom

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Krisstöd - Posom

Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

Gruppen består av kommunens verksamheter, kyrkan, polisen och diverse övriga aktörer.

Uppdraget för Posom är att i det akuta skedet stödja individer och familjer, upprätta stödcentra och samverka med övriga organisationer som berörs av händelser. Posom ansvarar även för krisstödet ute i kommunerna till de personer som inte är i behov av sjukhusvård i samband med händelser. I samtliga halländska kommuner finns grupper för psykiskt och socialt omhändertagande som kan kallas in av ansvariga i kommunen. Organisationen ser något olika ut beroende på bland annat kommunernas storlek och övrig orga­nisation men ansvarsområdet är likartat.

För mer information kontakta Louise Pärsén: louise.parsen@laholm.se eller 073- 86 74 233.

 

Samverkan skall ske med andra kommuners POSOM-grupper samt Regionens psykologisk/psykiatrisk katastrofledningsgrupp (PKL-grupp).

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jörgen Nilsson
Sidan uppdaterad den 15 november 2022