Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Krisberedskap / Krisstöd - Posom

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Krisstöd - Posom

Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

Gruppen består av kommunens verksamheter, kyrkan, polisen och diverse övriga aktörer.

Uppdraget för Posom är att i det akuta skedet stödja individer och familjer, upprätta stödcentra och samverka med övriga organisationer som berörs av händelser. Posom ansvarar även för krisstödet ute i kommunerna till de personer som inte är i behov av sjukhusvård i samband med händelser. I samtliga halländska kommuner finns grupper för psykiskt och socialt omhändertagande som kan kallas in av ansvariga i kommunen. Organisationen ser något olika ut beroende på bland annat kommunernas storlek och övrig orga­nisation men ansvarsområdet är likartat.

Vill du veta mer om kommunens POSOM, se kontakt på denna sida. 

Samverkan skall ske med andra kommuners POSOM-grupper samt Regionens psykologisk/psykiatrisk katastrofledningsgrupp (PKL-grupp).

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jörgen Nilsson
Sidan uppdaterad den 14 december 2017

Kontakt

Beredskapssamordnare

Jörgen Nilsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430- 267 07
Mobil: 070-820 45 70
Stämmovägen 1
312 34 Laholm