Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Räddningstjänst / Brandfarlig och explosiv vara

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Brandfarlig och explosiv vara

Vissa ämnen som hanteras ute hos verksamheter eller privatpersoner har egenskaper som gör att de kan klassas som antingen brandfarliga eller explosiva. Har man ett brandfarligt eller explosivt ämne krävs det att det hanteras på ett säkert sätt.

Med hantering menas lagring, användning, säljning, köp av osv. Det finns många regler för hur du ska hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Om du yrkesmässigt hanterar brandfarliga eller explosiva varor krävs det i de flesta fall tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Vad är en brandfarlig vara?

En brandfarliga vara kan antingen vara en:

  • Gas (t.ex. gasol, acetylen, brandfarliga och extremt brandfarliga  aerosoler
  • Vätska som har flampunkt lägre än 100°C (t.ex. bensin och spolarvätska)
  • Brandreaktiv vara (t.ex. organiska peroxider och ammoniumnitrat)

Ett bra sätt för att veta om ett ämne är brandfarligt, är att titta i ämnets säkerhetsdatablad.

Det går tyvärr inte att titta på förpackningen, då det kan finnas brandfarliga ämnen som inte har någon symbol för brandfara.

Vad är en explosiv vara?

 En explosiv vara kan vara antingen ett/en:

  • Ämne
  • Blandning
  • Föremål

Som har tillverkats i syfte för att skapa en explosivon eller en pyrotekniskt effekt (ex. fyrverkeri).

Tillstånd för hanteringen

Om en viss mängd eller typ av en brandfarlig eller explosiv vara hanteras kan ett tillstånd behöva sökas. 

Tillstånd för hanteringen söks hos Räddningstjänsten i Laholms kommun. Mer information finns till vänster i menyn.

Blanketter för att söka finns under Blankettarkivet.

Oavsett om hanteringen är tillståndspliktig eller inte så ska hanteringen av de brandfarliga varorna vara betryggande ur brand- och explosionssynpunkt, vilket i praktiken innebär att hanteringen ska följa hanteringskraven i både Lag och Föreskrift. 

Lag och rätt

De hanteringskrav som finns är uppbyggda för att ge en betryggande säkerhet vid hanteringen och det är inte enkelt att ge generella råd som passar samtliga verksamheter.

Viss information finns till vänster i menyn, men den senast uppdaterade information finns på MSB:s hemsida. Se länk till höger.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 14 december 2017

Kontakt

Räddningschef

Andreas Nilsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-26703
Mobil: 070-515 52 30
Stämmovägen 1
312 34 Laholm

Brandingenjör

Sofia Frindberg
Direkt: 0430-26702
Stämmovägen 1
31234 Laholm

Dokument

Länkar