Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Räddningstjänst / Brandfarlig och explosiv vara / Brandfarliga varor

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Brandfarliga varor

Nedan presenteras information som är nyttig att ha med sig om du hanterar brandfarliga varor.

Vad är en brandfarlig vara?

Brandfarliga varor delas in i tre kategorier:

  • Brandfarlig gas (t.ex. gasol, acetylen, brandfarliga och extremt brandfarliga aerosoler)
  • Vätskor som har flampunkt lägre än 100°C (t.ex. bensin, diesel och spolarvätska)
  • Vissa särskilt angivna brandreaktiva varor (t.ex. organiska peroxider och ammoniumnitrat)

En bra utgångspunkt för att ta reda på vilka ämnen du hanterar som är brandfarlig är att titta i varans säkerhetsdatablad. Har du inget säkerhetsdatablad behöver du kolla med försäljaren eller leverantören. Ofta kan en brandfarlig vätska uppfattas som icke brandfarlig då man läser på förpackningen trots att flampunkten är lägre än 100°C, så säkerhetsdatablad är en viktigt att ha till hands.

Hur ska du hantera de brandfarliga varorna?

Oavsett om hanteringen är tillståndspliktig eller inte så ska du hantera de brandfarliga varorna betryggande ur brand- och explosionssynpunkt, vilket i praktiken innebär att hanteringen ska följa hanteringskraven i Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt tillhörande föreskrifter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den myndighet som ger ut föreskrifter, allmänna råd och handböcker kring brandfarliga varor. För att se hur du ska hantera dina varor behöver du gå in på deras sida och hitta den senast informationen, eller klicka här.

När behövs tillstånd för hanteringen?

Om du behöver ett tillstånd för din hantering beror på typ av verksamhet och vilka mängder du hanterar. För att ta reda på om du behöver söka ett tillstånd behöver du titta i någon av handböckerna som finns här.

Observera att förändringar sker kring tillståndspliktiga verksamheter. Det gäller att du själv håller dig uppdaterad kring din hantering och om du behöver söka tillstånd eller inte.

Vad kostar tillståndet?

Grundprincipen för tillståndsavgiften är att handläggningen ska vara kostnadsneutral. Avgiften bygger på en timtaxa och höjs årligen via index. Då taxan är timstyrd avgör komplexiteten på din verksamhet hur lång tid tillståndsprövningen tar. Taxan går att se här.

Avsyning

I samband med att ett tillstånd meddelas får räddningstjänsten besluta att hanteringen inte får påbörjas innan avsyning av de anordningar och anläggningar som ska användas för hanteringen har gjorts. Detta innebär att du ska kontakta räddningstjänsten för avsyning innan får påbörja hanteringen.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 14 december 2017