Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Räddningstjänst / Brandfarlig och explosiv vara / Explosiva varor

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Explosiva varor

Nedan presenteras information som är nyttig att ha med sig om du hanterar explosiva varor.

Vad är en explosiv vara?

Explosiva varor är ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor.

En bra utgångspunkt för att ta reda på vilka ämnen du hanterar som är explosiva och vilken klassificering de har är att titta i varans säkerhetsdatablad. Har du inget säkerhetsdatablad behöver du kolla med försäljaren eller leverantören.

Hur ska du hantera de explosiva varorna?

Oavsett om hanteringen är tillståndspliktig eller inte så ska du hantera de enligt de hanteringskrav som finns i gällande lagar och regler. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den myndighet som ger ut föreskrifter, allmänna råd och handböcker. För att se hur du ska hantera dina varor behöver du gå in på deras sida och hitta den senast informationen, här

När behövs tillstånd för hanteringen?

Har du explosiva varor är du nästan alltid tillståndspliktig. Räddningstjänsten i Laholm prövar tillstånd för olika typer av tillståndshantering. Du kan behöva söka flera typer samtidigt, beroende på hur din hantering ser ut.

Det är viktigt att din ansökan är komplett och har med de handlingar som krävs för att räddningstjänsten ska kunna göra en bedömning huruvida din hantering uppfyller lagkraven eller inte. 

Förvärv och innehav

Detta tillstånd ska du söka om du anskaffar eller äger explosiva varor. Det finns två varianter av förvärv och förvaring:

  1. Antingen så köper du explosiv vara och förbrukar direkt, t ex vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behöver du inget tillstånd till förvaring.
  2. Det andra alternativet är att du köper varor och lägger i förråd för framtida användning. Då behöver du även tillstånd till förvaring.

Förvaring

Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. Förvarar du explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver inte du något tillstånd till förvaring själv.

Handel

Detta tillstånd behöver du om du vill bedriva handel med explosiva varor, t.ex. om du säljer ammunition eller fyrverkeriartiklar.

Överföring 

Detta tillstånd behöver du som köper vissa typer av explosiva varor för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Vad kostar tillståndet?

Grundprincipen för tillståndsavgiften är att handläggningen ska vara kostnadsneutral. Avgiften bygger på en timtaxa och höjs årligen via index. Då taxan är timstyrd avgör komplexiteten på din verksamhet hur lång tid tillståndsprövningen tar. Taxan går att se här.

Avsyning

I samband med att ett tillstånd meddelas får räddningstjänsten besluta att hanteringen inte får påbörjas innan avsyning av de anordningar och anläggningar som ska användas för hanteringen har gjorts. Detta innebär att du ska kontakta räddningstjänsten för avsyning innan får påbörja hanteringen.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 14 december 2017