Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Räddningstjänst / Brandfarlig och explosiv vara / Föreståndare

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Föreståndare

Att anmäla om en Föreståndare

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet för bradnfarliga eller explosiva varor behöver ha en eller flera föreståndare utsedda.

En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften. Han/hon ska ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet hanteringen ingår i.

Viktigt för att en föreståndare ska lyckas med sin uppgift är att det finns:

  • Tillräcklig delegation i organisationen
  • Möjligheter att följa hanteringen av brandfarlig/brandreaktiv vara
  • Möjligheter att kunna hålla sig uppdaterad om lagstiftning och tillämpliga föreskrifter
  • Möjligheter att upprätthålla tillräcklig kompetens

 

Explosiva varor

För explosiva varor görs en prövning av föreståndaren. Det innebär att utdrag görs från belastningsregistret. Inga av dessa utdrag sparas.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 29 januari 2018

Kontakt

Räddningschef

Andreas Nilsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-26703
Mobil: 070-515 52 30
Stämmovägen 1
312 34 Laholm

Brandingenjör

Sofia Frindberg
Direkt: 0430-26702
Stämmovägen 1
31234 Laholm

Dokument

Länkar