Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Räddningstjänst / Brandfarlig och explosiv vara / Olycksrapportering

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Olycksrapportering

Tillståndshavaren har en skyldighet att meddela tillståndsmyndigheten om en olycka eller ett tillbud har inträffat till följd av en brand eller explosion.

Om Räddningstjänsten varit på plats i samband med tillbudet anses rapporteringen vara uppfylld.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 4 april 2018

Kontakt

Räddningschef

Andreas Nilsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-26703
Mobil: 070-515 52 30
Stämmovägen 1
312 34 Laholm

Brandingenjör

Sofia Frindberg
Direkt: 0430-26702
Stämmovägen 1
31234 Laholm

Kontakt