Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Räddningstjänst / Brandfarlig och explosiv vara / Tillsyn av brandfarlig och explosiv vara

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Tillsyn av brandfarlig och explosiv vara

Tillsynen sköts av räddningstjänsten. Vid en tillsyn gör tillsynsförrättaren en bedömning huruvida lagstiftning och eventuella villkor efterlevs av verksamhetsutövaren.

Missköts hanteringen eller om omgivningsförutsättningarna förändrats sedan tillstånd meddelades kan räddningstjänsten kalla tillbaka tillståndet eller förelägga om rättelseåtgärd. Räddningstjänsten kan även besluta om omedelbart förbud om skäl föreligger. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet allvarlig bryter mot kraven kan åtalas med böter eller fängelse som följd.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 4 april 2018

Kontakt

Brandingenjör

Sofia Frindberg
Direkt: 0430-26702
Stämmovägen 1
31234 Laholm

Länkar