Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Räddningstjänst / Eldning

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Vad och var får jag elda?

Vad och var som får eldas utomhus styrs av miljölagstiftning och lokala bestämmelser. Eldning av trädgårdsavfall får inte ske inom område med detaljplan (undantag valborgsbål och påskbrasa) enligt Laholms lokala bestämmelser (se länk på denna sida).

Utanför detaljplanelagt område är det generellt endast torrt ej komposterbart trädgårdsavfall som får eldas. I de flesta fall måste eldning anmälas på grund av hälsoskyddskrav. Tänk på att det skall göras i god tid. Anmälan görs till Medborgarservice, telefon 0430-150 00 som i sin tur vidareförmedlar de ärende som ska till Miljökontoret. Vid Valborgsmässobål skall det kontrolleras med Polisen att det inte krävs tillstånd enligt ordningslagen. Detta krävs till exempel när det gäller bål som anordnas på offentlig mark. 

När får jag elda?

Ansvaret för att elda rätt är helt och hållet ditt eget. Man kan ställas till svars och bli straffad om man orsakar en brand på grund av oaktsamhet eller om man eldar under eldningsförbud. Brandriskbedömning görs varje morgon under sommarperioden med start i mars/april och avslutas i september. När prognosen börjar och slutar på året beror främst på väder och torka. En brandriskbedömning gäller ett dygn om inget annat anges. Brandriskbedömningen delas in i värdena 1-5. 

Brandriskvärde 
1-3 Eldning sker under eget ansvar.
4-5 Mycket olämpligt att elda, räddningstjänsten avråder men det är eget ansvar som gäller. Grillning får ske på villatomter eller på särskilt iordningsställda platser i naturen.

För information om rådande brandriskvärde ring räddningstjänstens telefonsvarare på nummer 0430-159 70.  

Eldningsförbud

Räddningschefen kan besluta om eldningsförbud när särskilda skäl föreligger. Detta kan t.ex. vara under en torrperiod när brandriskvärde 4-5 är konstant. Beslutet stödjer sig på 2 kap. 7§ i förordningen om skydd mot olyckor.

  Hur eldar jag säkert?

 • Eldning sker alltid under eget ansvar.

 • Gör upp brasan på avskild plats, håll säkert avstånd till annat brännbart som byggnader och vegetation. Normala rishögar bör ha ett avstånd på minst 25 meter till annat brännbart. En större hög behöver ännu större avstånd beroende på att värmestrålningen blir högre.

 • Det som eldas ska vara så torrt att man inte behöver använda något annat än lite tidningspapper för att få fart på brasan.

 • Begränsa eldstaden med stenar och var noga med att underlaget är av jord, grus eller lera.

 • Undvik att göra upp eld på eller intill berghällar. 

 • Eldningen skall kontrolleras under hela bränningen. Vistas vid elden för att undvika att förbipasserande uppfattar det som okontrollerad eldsvåda och larmar i onödan.

 • Se till så att eldning inte medför olägenhet genom att det ryker på grannar eller ryker ner väg/gata och därmed utgör trafikfara.

 • Släckutrustning i någon form (vattenslang, hinkar, strilkanna, spade, kratta, plog ed.) skall finnas lättillgängligt. 

 • Eldningen ska ej ske under dygnets mörka timmar och skall därför vara avslutad/ej påbörjad under denna tid.

 • Elda inte vid stark vind. (mer än ca 7 m/s). 

 • Den som eldar skall ha möjlighet att larma brandförsvaret. Larmnummer: 112

 • Elda gärna i plåttunna om det är möjligt. Var dock uppmärksam på gnistor!

 

Säkerhet vid halmbränning

Före halmavbränning bör särskilda skyddsåtgärder vidtagas på de sidor av fälten där naturliga avgränsningar saknas. Skyddsåtgärderna kan vara exempelvis att man plöjer eller bevattnar ett område på ca 2-3 meters bredd. Redskap (tallriksharv e d.) för att kunna avgränsa ytterligare områden bör finnas tillhands under avbränningen. 

 • Halmbränning bör ske i form av strängbränning det vill säga halmen läggs i strängar. Det medför att man har bättre kontroll på bränningen.
   
  Vid halmbränning eller större ytavbränning bör bränning inte förekomma inom ett avstånd på 75 meter från byggnad eller brännbart upplag. Bränning bör ej heller förekomma inom 40 meter från växande gröda eller arbetande maskin. Inom dessa avstånd bör det ej heller finnas andra brännbara ämnen eller dylikt.

Hur släcker jag?

När du eldar är det viktigt att ha vatten och gärna en våt ruska i närheten av eldningsplatsen för att kunna släcka snabbt om elden sprider sig. Släck ordentligt med riklig vattentillförsel. Gräv i askan och häll på mer vatten för att förhindra glödbrand. Försäkra dig om att det inte finns någon glöd kvar när du lämnar platsen. Återkontrollera efter någon timme att det inte tagit sig igen.

Varför anmäler man inte längre till räddningstjänsten?

Tidigare har det på olika sätt anmälts till räddningstjänsten vid eldning. En sådan anmälan har ingivit en falsk trygghet då det alltid är den som eldar som har ansvaret. Anmälningssystem fungerar inte heller praktiskt då det kan eldas på flera ställen över hela kommunen varje dag. Larm om brand kommer in till SOS-operatör i Halmstad eller på annan plats i Sverige och det går inte att skilja på en anmäld eldning och en verklig brand. Det är därför viktigt att den som eldar vistas vid sin eldningsplats så förbipasserande ser att det är en kontrollerad eldning.
Detta gäller även påsk- och Valborgsmässobål.

Har du fler frågor om hur du ska elda och släcka säkert så kontakta räddningstjänsten.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 26 mars 2018

Kontakt

Laholms räddningstjänst

Räddningstjänst
Växel: 0430-150 00
Stämmovägen 1
312 34 Laholm

Länk