JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Räddningstjänst / Gymnasieprofil risk och säkerhet

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Gymnasieprofil risk och säkerhet

På Osbecksgymnasiet finns en utbildningsprofil inom risk och säkerhet.

Osbecksgymnasiet erbjuder i samarbete med räddningstjänsten en profil som heter risk- och säkerhetsutbildning. Profilen är utformat som ett individuellt val om 300 poäng. Utbildningen läses under årskurserna 1, 2 och 3 på schemalagd tid. Utbildningen riktar sig till dig som har intresse för brandmannayrket och övriga säkerhetsyrken och som vill hjälpa andra människor i olika situationer. Det är också en utbildning för dig som är nyfiken på räddningstjänstens organisation och funktion i samhället.

Utbildningen som startade 2004 har idag många nöjda elever och flera av dem har fortsatt sin karriär inom räddningstjänsten på olika sätt.

Utbildningen motsvarar i stora drag det som behövs för att bli deltidsbrandman i Laholms kommun men även i andra kommuner.

Vi hoppas på att kunna väcka just ditt intresse för att jobba inom räddningstjänst och säkerhet!

 

Studieplan

Akut omhändertagande (100p)

 • Räddningstjänsten i sin helhet.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr räddningstjänsten.
 • Prehospitalt omhändertagande av drabbad enligt L-ABCDE-principen.
 • Hjärt-lungräddning (HLR) för vuxna.
 • Grunderna för hjärt-lungräddning och akut omhändertagande av barn.
 • Sjukdomsfall viktiga att känna till, till exempel epelepsi, diabetes, allergier.
 • Akut omhändertagande avseende anatomi, fysiologi, kinematik och skadelära.
 • Fysiska, psykiska och sociala krav som kan påverka hälsa och arbetsinsats.
 • Organisation på skadeplatsen.
 • Sjukvårdsutrustning.
 • Praktiska momentövningar.

Brand och räddning (200p)

 • Regler för brandskydd i byggnader och grunderna i ett systematiskt brandskyddsarbete.
 • Brandbekämpningsresurser inom räddningstjänsten, till exempel kommunens räddningstjänst.
 • Åtgärder för att förhindra och mildra fortsatta skador på liv, egendom och miljö vid brand i byggnad.
 • Faktorer som ligger bakom en brands uppkomst och vad som styr spridningen av en brand.
 • Brandbekämpningsutrustning, till exempel räddningstjänstens fordon och utrustning, handbrandsläckare, brandfilt.
 • Räddningstjänstens yrkesroller och arbetsuppgifter.
 • Arbetsmiljö- och säkerhetsaspekten i samband med bekämpande av en brand.
 • Andningsfysiologi och andningsapparaten som personligtskydd.
 • Organisation, arbetsuppgifter vid rök och kem dykning för att begränsa skador
 • Hantering och arbete med farligt gods vid kem olyckor
 • POSOM´s organisation och arbetsmetoder
 • Praktiska momentövningar.

 

Är du intresserad? Kontakta din studie och yrkesvägledare för mer information. Du som väljer denna profil måste vara fullt frisk och ha god fysik!

Ledning av insats Övning med höjdfordon

Ledning av insats                            Övning med höjdfordon

 

Brandförlopp Rökdykning

Brandförlopp                                 Rökdykning

 

 Akutsjukvård Vattenlivräddning

Akutsjukvård                                   Vattenlivräddning

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 14 december 2017