Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Räddningstjänst / Preparandutbildning i Halland / Vecka 1 Tisdag

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Preparandutbildning, vecka 1 tisdag

RäddSam Halland

 

Välkommen till Halmstad

Rökdykning: Uppstart AFS

Mål:

Få teoretiska kunskaper i rökdykningsteknik med hänsyn till personsäkerhet och planering utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt lokala regler och rutiner

Ta del av standardrutiner för rökdykning och det lokala rökdykarreglementet

Rökdykning: Andningsskydd

Mål:

Kunna redogöra för konstruktionen av sitt andningsskydd och dess användningsområde

Kunna sätta ihop och plocka isär sitt andningsskydd samt utföra felsökning

Fått prova på att aktivera andningsskyddets reservluftsventil

Kunna redogöra för hur en rökdykare ska klä sig vid insats

Utlarmingsrutiner: Räddsam Halland

Mål:

Få en inblick i Räddsam Hallands utlarmningsrutiner

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 21 mars 2014