Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Räddningstjänst / Preparandutbildning i Halland / Vecka 1 Torsdag

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Preparandutbildning, vecka 1 torsdag

Räddsam Halland

 

Välkommen till Halmstad

Sjukvård: PAO, grundläggande, material

Mål:

Utföra ett strukturerat prehospitalt akut omhändertagande av drabbad enligt L(S)-ABCDE principen samt kunna utvärdera vidtagna åtgärder.

Kunna hantera enklare sjukvårdsmateriel

Kunna använda personlig skyddsutrustning

Hög höjd: stegar, taksäkring

Mål:

Kunna resa skarvstege och utskjutsstege med hög säkerhet och vid olika insatsmiljöer

Hantera material för säkert arbete på hög höjd

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 21 mars 2014