Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Räddningstjänst / Utbildning

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Räddningstjänstens utbildningar

Räddningstjänsten kan erbjuda en rad olika utbildningar bland annat hjärt- och lungräddning och systematiskt brandskyddsarbete. Nästan 1 000 personer utbildas eller informeras årligen. 

Räddningstjänstens mest omfattande utbildning sker i skolorna. Varje år utbildas alla skolbarn i årskurserna noll, två, fem och åtta. Utbildning ger resultat. Ett exempel härpå är få busringningar från Laholms kommun till SOS Alarm. 

Utbildning i brandskydd är den bästa förebyggande åtgärden som kan göras, eftersom det är den enskilde individen  som kan förhindra eller mildra konsekvenserna vid brand eller annan olyckshändelse. När räddningstjänsten är på plats är ofta skadorna redan stora. 

Nedan listas ett urval av de utbildningar som erbjuds.

  • Utbildningar i systematiskt brandskyddsarbete.
  • Utbildning i allmän brandkunskap.
  • Heta arbeten.
  • Föreståndare för brandfarlig vara.
  • Hjärt- och lungräddning.
  • Anläggningsskötare automatiskt brandlarm.
  • Skräddarsydd utbildning för egen verksamhet.

För ytterligare information om utbildningar och kostnader se kontakt  på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 14 december 2017

Kontakt

Utbildare

Jonatan Green
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-26711
Mobil: 070-2007477
Stämmovägen 1
312 34 Laholm