JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll

I Sverige har våra bostäder länge värmts upp via eldstäder, än idag är det en viktig värmekälla även om allt fler går över åt att ha en eldstad för att myselda. Det är viktigt att eldstäderna används och brukas utifrån sina egenskaper. En stor del av alla bränder i bostadshus är relaterade till eldstäder och skorstenar. För att ha en säker eldstad behöver varje anläggningen kontinuerligt sotas/rengöras och brandskyddskontrolleras.

Om du ska installera en ny eldstad behöver det anmälas till kommunen. Läs mer här för vidare information.

Vem bestämmer om sotning och brandskyddskontroll?

I Lagen om skydd mot olyckor och där tillhörande förordning regleras vilka objekt som omfattas av krav på sotning respektive brandskyddskontroll. Kommunen beslutar om taxor, frister och vem som utför sotning och brandskyddskontroll.

I Laholms kommun har man valt att skriva ett avtal med en entreprenör som utför både sotning och brandskyddskontroll åt kommunens räkning.

Imkanaler i småhus

Sedan 2004 finns inte längre något krav på att imkanaler i bostadshus ska sotas/rengöras eller brandskyddskontrolleras.

Det finns dock fortfarande objekt vars imkanaler ska rengöras och besiktigas, t.ex. restauranger och storkök.

Om det brinner i skorstenen/eldstaden

  • Stäng alla luckor på eldstaden
  • Larma genom att ringa SOS-alarm 112
  • Invänta räddningstjänsten och kontrollera under tiden skorstenen, speciellt vid bjälklaget, vinden och taket

Ändringar av sotningsförutsättningar

Ändringar som påverkar sotningen, t.ex. byte av uppvärmningsanordning, anmäler du till den sotare som kommunen har avtal med. Se här.

Observera att vissa förändringar kan behöva anmälas till kommunens Samhällsbyggnadskontor. Läs mer om det behövs här.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 16 september 2020