JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll

Här kan du hitta information om eldstäder. Så som hur du eldar säkert, vem som sotar, vad en brandskyddskontroll är mm.

För att förebygga bränder i eldstäder och att något annat inträffar är det viktigt att du tar hand om din eldstad. Ungefär 30 procent av bränder som inträffar i villor, radhus och fritidshus beror på eldstäder.

Vanliga frågor vi får hittar du här.

Elda säkert

Om du har koll på hur du eldar säker, minskar du risken för att något ska gå fel med eldstaden. Du minskar dessutom tjäran som kan sätta sig i skorsten.

  • Se till att ha drag i skorstenen.
  • Elda med torr ved som lagrats torrt och luftigt i minst ett år.
  • Följ eldningsinstruktionerna för din eldstad. Har du ingen, elda max 2-3 kg ved per timme och i maximalt 3-4 timmar.
  • Låt alltid eldstaden vila lika länge som du eldat innan du börjar elda igen.
  • Använd en rökgastermometer, för att mäta temperatur på brandgaserna.
  • Förvara askan i ett obrännbart kärl med tättslutande lock.
  • Lämna aldrig huset då du har tänt i din eldstad.

Vill du veta mer eller se en film om hur du gör? Fortsätt här.

Om det brinner i skorstenen/eldstaden

  • Stäng alla luckor på eldstaden
  • Larma genom att ringa SOS-alarm 112
  • Invänta räddningstjänsten och kontrollera under tiden skorstenen, speciellt vid bjälklaget, vinden och taket

Sotning

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar i skorstenen bort. Det gör att du minskar risken att få en sotbrand i skorstenen.

Sotning ska ske med ett visst intervall. Det är kommunens sotare som utför den. Om du ansöker hos räddningstjänsten kan du få sota själv eller låta en annan sotare utföra sotningen.

Vill du veta mer? Fortsätt här.

Imkanaler i småhus

I småhus (villor, radhus, fritidshus) finns det ingen lag som säger att du måste sota/rengöra den. Ibland ringer personer och hävdar att det är lagkrav. Anmäl det då till polisen.

Brandskyddskontroll

För att säkerställa att hela din eldstad och anläggning är säker behöver den genomgå en brandskyddskontroll. Detta är en kontroll av din eldstad som helhet, likt en besiktning bilen.

Kontrollen görs med ett visst intervall och den utförs av kommunens skorstensfejarmästare.

Vill du veta mer? Fortsätt här.

Ny eldstad

Om du ska installera en ny eldstad behöver det anmälas till kommunen. Läs mer här för vidare information

Ändringar av sotningsförutsättningar

Ändringar som påverkar sotningen, t.ex. byte av uppvärmningsanordning, anmäler du till den sotare som kommunen har avtal med. Se här.

Observera att vissa förändringar kan behöva anmälas till kommunens Samhällsbyggnadskontor. Läs mer om det behövs här.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 7 juli 2022