Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Sotning och brandskyddskontroll / Brandskyddskontroll

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll är en kontroll som görs på hela eldstaden. Det är en form av tillsyn och är till för att se så det inte finns fel eller brister som kan innebära risker för brand.

Brandskyddskontrollen innefattar eldningsanläggningen med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer, samt skyddsanordningar på tak.

Upptäcks brister vid kontrollen kommer fastighetsägaren att få ett beslut om att bristerna ska åtgärdas. Åtgärdas inte bristerna kan det leda till ett nyttjandeförbud. Då måste en ny brandskyddskontroll genomföras innan eldstaden börjar användas igen.

Hur ofta görs en brandskyddskontroll?

Brandskyddskontroller genomförs var tredje eller sjätte år. Det är typen av eldstad, bränsle som använd och hur ofta eldstaden används som styr vilket intervall som ska följas.

Till höger kan du se kommunens beslutade frister.

Vad kostar det?

Sotningen debiteras enligt kommunens beslutade taxa.

Taxan finns till höger och ändras årligen.

Vem gör brandskyddskontrollen?

Brandskyddskontroll är en mydighetsutövning och måste göras av den entreprenad som kommunen har avtal med. Den som utför kontrollen har som minst teknikerutbildning för skorstensfejare eller liknande.

Till höger finns en länk till Sotarna Laholm som kommunen har avtal med.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 4 april 2018

Kontakt

Skorstensfejaremästare

Per Wulff
Direkt: 0430-686380
Mobil: 072-5850341 (vid akuta ärenden)

Dokument

Länkar