JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Sotning och brandskyddskontroll / Brandskyddskontroll

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll är en kontroll som görs på hela eldstaden. Det är en form av tillsyn och är till för att se så det inte finns fel eller brister som kan innebära risker för brand.

Brandskyddskontrollen innefattar eldningsanläggningen med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer, samt skyddsanordningar på tak.

Upptäcks brister vid kontrollen kommer fastighetsägaren att få ett beslut om att bristerna ska åtgärdas. Åtgärdas inte bristerna kan det leda till ett nyttjandeförbud. Då måste en ny brandskyddskontroll genomföras innan eldstaden börjar användas igen.

Hur ofta görs en brandskyddskontroll?

Brandskyddskontroller genomförs var tredje eller sjätte år. Det är typen av eldstad, bränsle som använd och hur ofta eldstaden används som styr vilket intervall som ska följas.

Till höger kan du se kommunens beslutade frister.

Vad kostar det?

Sotningen debiteras enligt kommunens beslutade taxa.

Taxan finns till höger och ändras årligen.

Vem gör brandskyddskontrollen?

Brandskyddskontroll är en mydighetsutövning och måste göras av den entreprenad som kommunen har avtal med. Den som utför kontrollen har som minst teknikerutbildning för skorstensfejare eller liknande.

Till höger finns en länk till Sotarna Laholm som kommunen har avtal med.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 16 september 2020