Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Sotning och brandskyddskontroll / Elda rätt i eldstaden

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

Elda rätt i eldstaden

Vet du om att nästan hälften av alla villa- och småhusbränder kan kopplas till eldstäder? Därför är det viktigt att du eldar på rätt sätt i din eldstad. 

De flesta bränder i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Förebygg risken för bränder genom att se till att eldstaden installeras på rätt sätt, att den eldas på rätt sätt och genom att se till att sotning och brandskyddskontroll sker med rätt tidsintervall.

Så här eldar du på rätt sätt:

  • Elda alltid med torr ved! Fuktig ved är svår att tända och den ökar även risken för att tjära bildas i skorstenen och ökar därmed risken för soteld.
  • Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i rökkanalen och på omgivande brännbart material.
  • Saknar du eldningsinstruktionerna är en god tumregel att aldrig elda mer än 3 kg ved per timme i din lokaleldstad och inte längre än 3 – 4 timmar.
  • Använd en rökgastermometer. Med den kan du kontrollera att rökgastemperaturen inte överstiger den deklarerade tempe­raturklassen för din skorsten. De flesta stålrörsskorstenar är godkända för en maximal rökgastemperatur på 450 °C.
  • Har du eldat i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar.
  • Förvara askan i ett obrännbart kärl med tättslutande lock.
  • Lämna aldrig huset då du har tänt i din eldstad.

Att tänka på för eldstäder:

  • Den ska vara rätt installerad.
  • Du ska elda på rätt sätt och ta hand om askan på ett brandsäkert sätt.
  • Du måste sota eldstaden. Läs mer om vilka rengöringsfrister som gäller under sotning och brandskyddskontroll.
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 14 oktober 2019

Kontakt

Skorstensfejaremästare

Per Wulff
Direkt: 0430-686380
Mobil: 072-5850341 (vid akuta ärenden)

Brandingenjör

Sofia Frindberg
Direkt: 0430-26702
Stämmovägen 1
31234 Laholm

Länkar