JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Sotning och brandskyddskontroll / Frågor och svar om sotning

Vanliga frågor om sotning och brandskyddskontroll

Kan fastighetsägaren utföra egen sotning?

Ja, men enligt lagen måste fastighetsägaren ansöka om tillstånd för att utföra egensotning. Kommunstyrelsen (räddningstjänsten) beslutar om en fastighetsägare får rengöra (sota) sin egen anläggning. För att få ett sådant medgivande krävs att fastighetsägaren kan utföra rengöringen (sotningen) på ett betryggande, brandsäkert sätt.

Vad krävs för att fastighetsägaren ska få sota själv?

Kommunstyrelsen (räddningstjänsten) bedömer vilken kunskap som är godtagbar. I varje enskilt fall görs en bedömning om ägarens teoretiska och praktiska kompetens. Ägaren ska även ha tillgång till redskap till att kunna utföra rengöring (sotning). Detta ska intygas på ansökan.

Får man anlita en annan sotare än kommunens ordinarie sotare?

Ja, lagen säger att fastighetsägaren kan få tillåtelse att låta annan sotare eller annat sotningsföretag utföra rengöring (sotning) om kommunstyrelsen medger det. I ansökan ska intyg bifogas att den som ska utföra rengöring (sotning) har rätt kompetens (skorstensfejarexamen)

Vem i kommunen fattar beslut om tillåtelse för fastighetsägare att sota själv?

Ärendet handläggs av räddningstjänsten på delegation av kommunstyrelsen.

Kan man överklaga kommunens beslut?

Om kommunen avslår en ansökan om att får rengöra (sota) själv eller annan behörig sotare kan detta beslut överklagas till Länsstyrelsen senast tre veckor efter erhållet beslut.

Vad kostar det att ansöka om egensotning?

Det är kostnadsfritt.

Hur kontrollerar kommunen att en fastighetsägare som fått medgivande att sota själv verkligen gör det?

Fastighetsägaren ska dokumentera när rengöring (sotning) har skett. Denna dokumentation kontrolleras vid brandskyddskontrollen eller vid annan tillsyn från kommunens sida.

Får fastighetsägare själva utföra brandskyddskontrollen?

Nej, brandskyddskontrollen ska alltid utföras genom kommunens försorg. Detta är kommunens kontroll av att anläggningen är brandsäker.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 16 september 2020