JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Sotning och brandskyddskontroll / Sotning

Sotning

Sotning/rengöring görs för att miska risken för soteld. En stor del av alla bränder i bostadshus är relaterade till eldstäder och skorstenar. När man sotar tar man bort den brandfarliga beläggning som bildas när man eldar i sin eldstad. 

Hur ofta ska det sotas?

Det är ett lagkrav att sota. Detta ska göras enligt kommunens bestämda frist (en bestämd tidsperiod över hur ofta sotning ska utföras). Vilken frist som gäller för repektive eldstad beror på hur ofta eldstaden användas och till vilket ändamål. Fristen bestäms i samband med brandskyddskontrollen som genomförs av kommunens avtalade sotarentreprenör.

Fristerna som finns kan utläsas i dokumentet till höger.

Vad kostar det?

Sotningen debiteras enligt kommunens beslutade taxa.

Taxan finns till höger.

Vem sotar?

Det är den entreprenad som kommunen har avtal med som kommer ut och genomför sotningen. Det är entreprenören som budar/bokar in sotningarna.

Här på sidan finns en länk till Simab som kommunen har avtal med.

Sota själv

Du kan i vissa fall få sota din eldstad själv. För att få göra detta behöver du ansöka om detta hos räddningstjänsten i Laholms kommun. Räddningstjänsten gör då en bedömning utifrån sökandes kompetens och anläggningens komplexitet.

Ansökan finns till höger.

Viktigt att tänka på är att du som fastighetsägare fortfarande ska följa kommunens bestämda frister. Då du utför sotningen själv kommer sotningen inte att registreras i kommunens kontrollbok, utan du som fastighetsägare behöver själv notera när sotningen genomförs. Detta ska kunna redovisas vid en brandskyddskontroll.

Exempel på sotningsjournal finns till höger.

Låta en annan sotare utföra sotningen

Du kan få sotningen utförd av en annan behörig sotare. För att få göra detta behöver du ansöka om detta hos räddningstjänsten i Laholms kommun. Viktigt är att den sotare du tänker anlita som minst har skorstensfejarexamen eller likvärdig utbildning.

Ansökan finns till höger.

Även om en annan sotare än kommunens anlitas ska kommunens bestämda frister följas. Då du låter en annan sotare än kommunens utföra sotningen kommer sotningen inte att registreras i kommunens kontrollbok. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sotningarna noteras. När sotningarna har genomförts ska kunna redovisas vid en brandskyddskontroll.

Exempel på sotningsjournal finns till höger.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Andreas Nilsson
Sidan uppdaterad den 2 september 2022