JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Trygg och säker / Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism

 "Ingen föds till extremist" –  Nationella samordnaren för våldsbejakande extremism

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund. Arbetet sker bland annat genom kartläggning, förebyggande arbete, kunskapsspridning samt med att hjälpa de som vill hoppa av från olika våldsbejakande grupper.

I Laholms kommun arbetar vi aktivt med att arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. En taktisk grupp för allmänt förebyggande (TAFA) har utsetts för att leda arbetet mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism togs av Kommunfullmäktige i september 2016. 

Orostelefonen

Känner du någon som aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Eller är du orolig att en anhörig är i riskzonen för att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Nu kan du ringa 020-100 200 för att få tips och råd om vad du kan göra för att hindra att din anhörig dras in våldsbejakande extremistisk rörelse. Du får också stöd om du bara vill prata om din oro. Även kommuner och organisationer är välkomna att höra av sig om man behöver tips och råd. Telefonen är bemannad vardagar mellan klockan 09:00-12:00, 13:00 - 16:00. 

Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen. I dagsläget kan man erbjuda rådgivning på svenska, engelska, danska, arabiska, azerbajdzjanska, dari, pashto, persiska, somaliska, turkiska och tigrinja.

 

På den här sidan hittar du länkar till den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, symbollexikon och utbildningsmaterial och samtalsmodell för personal som möter unga.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jörgen Nilsson
Sidan uppdaterad den 20 februari 2019