JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Varumärke och grafisk profil

Varumärke och grafisk profil

För att kommunicera effektivt måste vi vara konsekventa hur vi kommunicerar vår identitet (våra kärnvärden) och våra konkurrensfördelar (våra attraktiva sidor).

Myndighetslogotyp, destinationslogotyp och kommunvapen

Ett välkomnande Laholm tillsammans med Laholmsbuktens tydliga landmärke och omfamnande form ligger till grund för Laholms kommuns logotyp. Vi skiljer mellan:

  1. Myndighetslogotypen som enbart används av Laholms kommuns politiska organisation och de olika verksamheterna. 
  2. Destinationslogotypen där släktskapet till kommunens logotyp är starkt men det finns en viktig skillnad. Destinationslogotypen står för den geografiska platsen Laholm och får användas av föreningar, organisationer, näringsliv och vissa kommunala verksamheter. 

Utöver det finns kommunvapnet som används i speciella fall som till exempel på betyg och diplom eller vid kungligt besök.

Läs mer om logotyper i den grafiska profilmanualen.
Kontakta kommunikationsenheten via epost kommunikationsenheten@laholm.se för att få en logotypfil skickad till dig.

Kärnvärden

  • Omfamnande (huvudkärnvärdet). Vi ska ha ett välkomnande, gästvänligt sätt och ett genuint intresse av att göra människor sedda och hörda. Detta skapar närhet och tillit mellan människor. Gästvänligheten ökar viljan att växa och bli fler i kommunen.
  • Enkelt. Det ska vara enkelt för invånare, företagare och besökare att leva, verka och besöka Laholm.
  • Mänskligt. Här ska det vara gott för alla att leva och verka på jämlika villkor. Goda relationer ska skapas och stödjas.
  • Aktivt. Det ska finnas förutsättningar för ett aktivt liv, livet igenom och året om. Det gäller såväl en aktiv fritid som samhälleligt engagemang.

Våra fyra attraktiva sidor av Laholm 

  • Livet på den lilla orten. Vi bor i mindre samhällen och har alltid nära till naturen. Småskaligheten skapar trygghet, ger större social sammanhållning och goda relationer.
  • En historisk miljö. Den historiska stadskärnan ger Hallands äldsta stad en egen identitet. De historiska lämningarna i landskapet som t ex Lugnarohögen och händelser kring oss är intressanta för oss själva och många av våra besökare.
  • Närheten till vatten. Vatten har stor betydelse för vår attraktionskraft. Med Laholmsbukten, Lagan, insjöar och vattendrag in på knutarna ges stora möjligheter till naturupplevelser och rekreation så som fiske och bad.
  • En dynamisk region. Laholm ligger mitt i en expansiv och framtidsinriktad region med goda kommunikationer. Det gör oss också intressanta som boende- och etableringsort.
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Bo Bjelvenstedt
Sidan granskad den 26 januari 2022