JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Om kommunen / Varumärke och grafisk profil / Varumärke historik

Varumärke historik

Människan har sedan urminnes tider använt sig av kännetecken i olika former, från bomärken och grottmålningar till design och varumärken. Det som förenar är bilden, vars budskap människor alltid kan uppfatta oavsett språk- eller läskunnighet.

Utveckling och tillväxt är viktigt för alla kommuner. För att öka attraktionskraften och tillväxten i Laholms kommun sattes ett arbete igång för att stärka varumärket Laholm. Målsättningen var att ta fram ramar och hjälpmedel för att på ett tydligt sätt kunna kommunicera den geografiska platsen Laholm och därigenom locka nya invånare, fler företag och fler besökare till kommunen.

Med identitet och helhet mot visionen

Helhet och enhetlighet är viktigt för att kommunicera ett varumärke och kärnvärden på ett tydligt och trovärdigt sätt. Den politiska inriktningen är tydlig med att kommunen ska utvecklas och växa framöver. Målet att år 2025 ha 25 000 invånare sattes. (Målet 25 000 invånare uppnåddes redan 2018 och vid årsskiftet 2018/2019 hade kommunen 25 491 invånare.) Mot bakgrund av det anlitades företaget Geobrands år 2009 som var specialiserade på arbete kring platsers attraktionskraft. En varumärkessgrupp bildades för att arbeta med varumärket Laholm. I varumärkesgruppen fanns representanter från näringslivet, föreningslivet, debattörer, politiker och kommunala tjänstemän. 

En undersökning i tre delar genomfördes för att ta fram en gemensam bild av Laholm.

 1. Definiera svenskarnas bild av Laholm (attraktionsindex)
 2. Definiera Laholmarnas bild av Laholm
 3. Definiera beslutsfattarnas bild av Laholm

Klicka på länken för att läsa mer om undersökningen. 

Den gemensamma bilden utmynnade i Laholms kärnvärden och de fyra attraktiva sidorna som ligger till grund för Kommunikationsstrategin.

Kärnvärden:

 • Omfamnande (huvudkärnvärdet)
 • Enkelt
 • Mänskligt
 • Aktivt

De fyra attraktiva sidorna :

 • Livet på den lilla orten
 • En historisk miljö
 • Närheten till vatten
 • En dynamisk region

Grafisk profil

För att kommunicera varumärket visuellt utarbetades och antogs en grafisk profil som presenterades i en manual 2010. Profilmanualen har genomgått en översyn och uppdaterades i april 2015.

Läs mer om kärnvärdena och de fyra attraktiva sidorna under ”Varumärke och grafisk profil”.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Bo Bjelvenstedt
Sidan granskad den 26 januari 2022