Sök Kontakt

Hemtjänst

Om du upplever svårigheter med att klara dig själv i ditt hem kan du ha rätt till hemtjänst. Begreppet hemtjänst innefattar olika former av hjälp och stöd som kan erbjudas i din bostad. Syftet med detta stöd är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv och fortsätta bo kvar hemma så länge du önskar.

Stödet kan ges dygnet runt. Du kan bland annat få hjälp med personlig omvårdnad, hjälp med inköp, matleverans, tvätt och städning.

Så ansöker du om hemtjänst

Ansökan kan göras muntligt via telefon eller skriftligt. Du kan använda vår ansökningsblankett. När du ansöker om hemtjänst får du kontakt med en biståndshandläggare på Socialkontoret som hjälper dig.

Blankett för ansökan om hemtjänst Länk till annan webbplats.

 

Enligt beslut om förenklad handläggning som fattats i Socialnämnden, Laholms kommun 210622, har kommunens invånare möjlighet att ansöka om trygghetslarm, matdistribution, städning, tvätt och inköp om följande kriterier uppfylls:

 • Sökande ska ha fyllt 79 år.
 • Sökande skall vara folkbokförd och bosatt i Laholms kommun.
 • Sökande skall inte ha några andra pågående insatser enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen.
 • Om sökanden har en sambo/partner/make/maka och lever under äktenskapsliknande förhållanden ska denne/denna också ha fyllt 79 år och inte heller ha några andra pågående insatser enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen.

När det gäller insatserna städ, tvätt och inköp finns också möjlighet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) att välja företagen Alfa Hemtjänst med hjärtat eller 035 Hemtjänst AB.

Vad kostar det?

Hur mycket du betalar för hemtjänst beror på din inkomst och vilken nivå av hjälp du behöver. Den högsta avgiften är 2 359 kr per månad under 2023. Om du får olika typer av hjälp kommer kostnaden ändå aldrig överstiga den summan.

Att välja en privat utförare innebär inte heller några extra kostnader för dig.

Avgifter inom äldre och funktionsstöd 2023. (pdf, 319kb) Pdf, 319.3 kB.

Du väljer själv vilken utförare du vill ha

Om du blir beviljad hemtjänst väljer du själv vem du vill få ditt stöd av.

Du kan välja på:

 • Laholms kommun
 • Alfa Hemtjänst med hjärtat AB
 • 035 Hemtjänst AB

Valfriheten gäller service- och omsorgsinsatser och instruerade/delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs mellan klockan 07.00 och 23.00 samtliga dagar i veckan.

Installation, besvarande av trygghetslarm, nattinsatser och matdistribution utförs av kommunen själv.

Verksamhetsbeskrivningar

Laholms kommuns hemtjänst Pdf, 168.7 kB.

Alfa med hjärtat AB Pdf, 43.1 kB.

035 Hemtjänst AB Pdf, 32.2 kB.

Hemtjänstområde 1. Lingården, Altona och Trädgårdsstaden

 • Kommunens hemtjänst
 • Alfa Hemtjänst med hjärtat AB
 • 035 Hemtjänst AB

Hemtjänstområde 2. Centrum och Tangon

 • Kommunens hemtjänst
 • Alfa Hemtjänst med hjärtat AB
 • 035 Hemtjänst AB

Hemtjänstområde 3. Skottorp och Mellbystrand

 • Kommunens hemtjänst
 • Alfa Hemtjänst med hjärtat AB
 • 035 Hemtjänst AB

Hemtjänstområde 4. Hishult och Knäred

 • Kommunens hemtjänst

Hemtjänstområde 5. Våxtorp och Ränneslöv

 • Kommunens hemtjänst
 • Alfa Hemtjänst med hjärtat AB
 • 035 Hemtjänst AB

Hemtjänstområde 6. Veinge

 • Kommunens hemtjänst
 • Alfa Hemtjänst med hjärtat AB
 • 035 Hemtjänst AB

Tillfällig vistelse

Du kan få hemtjänst om du är på tillfällig vistelse i Laholms kommun. Det är din hemkommun som gör beställningen till Laholms kommun.
Hemkommunen utreder behov och fattar beslut om insatser. Kontakta din ordinarie hemtjänst så hjälper de dig att göra en ansökan om hemtjänst när du är på tillfällig vistelse i Laholms kommun.
Din hemkommun behöver skicka iväg ansökan minst 2 veckor innan du planerar ditt besök i Laholms kommun.

Länk till blankett för tillfällig vistelse Länk till annan webbplats.

HSL-insatser vid tillfällig vistelse

Socialnämnden beslutade i mars 2023 att Laholms kommun inte längre erbjuder hälso- och sjukvård dvs, hemsjukvård till personer som tillfälligt vistas i Laholms kommun. Detta gäller både insatser av sjuksköterska och rehabinsatser av arbetsterapeut och fysioterapeut.

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i annan kommun

Om du har Laholms kommun som din hemkommun och vill ha hemtjänst tillfällig i en annan kommun, då ska du kontakta biståndshandläggaren i Laholms kommun. De utreder ditt hjälpbehov och gör en beställning till den andra kommunen. Tänk på att vara ute i god tid före din vistelse för att bästa planering ska kunna ske.


Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att lämna in en överklagan till Förvaltningsrätten. Du måste göra detta inom tre veckor från den dag beslutet togs. Om du behöver hjälp med att skriva din överklagan, kan biståndshandläggaren hjälpa dig. Du kan också hitta mer detaljerad information om hur du gör detta i det brev du har fått med beslutet.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter hemtjänst

Hemtjänstområde 1: Lingården, Altona och Trädgårdsstaden.

Utförare Laholms kommun 0430-159 25

Utförare Alfa med hjärtat AB 0430-103 42

Utförare 035 hemtjänst AB 035-10 07 10

Hemtjänstområde 2: Centrum, Tangon

Utförare Laholms kommun 0430-159 16

Utförare Alfa med hjärtat AB 0430-103 42

Utförare 035 hemtjänst AB 035-10 07 10

Hemtjänstområde 3: Skottorp, Mellbystrand

Utförare Laholms kommun 0430-266 33

Utförare Alfa med hjärtat AB 0430-103 42

Utförare 035 hemtjänst AB 035-10 07 10

Hemtjänstområde 4: Hishult, Knäred

Utförare Laholms kommun 0430-159 20

Hemtjänstområde 5: Våxtorp,Ränneslöv

Utförare Laholms kommun 0430-159 22

Utförare Alfa med hjärtat AB 0430-103 42

Utförare 035 hemtjänst AB 035-10 07 10

Hemtjänstområde 6: Veinge. Nattpatrullen

Utförare Laholms kommun 0430-159 80

Utförare Alfa med hjärtat AB 0430-103 42

Utförare 035 hemtjänst AB 035-10 07 10

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Har du synpunkter på eller är missnöjd med verksamheten inom socialnämndens områden?
Berätta det för oss! Att ta tillvara dina synpunkter är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete.

Blankett för synpunkt, klagomål och förbättringsförslag Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan