Sök Kontakt

Här finns stöd och hjälp

Ett hjärta ritat med krita på ett papper

Alla barn och ungdomar har rätt att växa upp i trygga och friska miljöer. Laholms kommun engagerar sig på flera olika sätt för att ge dig som barn eller ungdom stöd och hjälp.

Akut nödsituation

I en akut nödsituation ska du ringa 112. En akut nödsituation är när det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flygräddning, sjöräddning eller fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Här finns information och kontaktuppgifter vid akut hjälp

Här finns information och kontaktuppgifter vid akuta psykiska svårigheter

Koll på Soc

På webbplatsen Koll på soc kan du få veta vad socialtjänsten är och hur de kan hjälpa dig.

Koll på soc Länk till annan webbplats.

Ansökan om stöd till barn och unga

Söker du stöd till ett barn eller en ungdom via socialtjänsten kan du använda vår e-tjänst.

E-tjänst - Ansökan om stödjande insatser till barn och unga Länk till annan webbplats.

Vad behöver du hjälp med?

Här finns flera länkar som du kan klicka på för att läsa mer och veta hur du kan få hjälp.

Har du som ung begått ett brott eller önskar du som förälder stöd i frågor som rör ungdomskriminalitet, ungdomstjänst och ungdomsvård. Kontakta Socialkontorets mottagningsfunktion.

Socialkontorets mottagningsfunktion 0430-265 59

Medling

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som begått ett brott och offret. Målet är att låta båda parter samtala om händelsen, assisterade av en neutral medlare. Det kan användas för olika typer av brott och kan initieras av polisen, socialtjänsten, frivården eller parterna själva. För brottsoffret innebär medlingen en möjlighet att förstå händelsen och minska rädsla, medan för den som begått brottet ger det chansen att ta ansvar och be om ursäkt. Medlingsverksamheten i Laholm samarbetar mellan socialtjänsten, polisen, åklagarmyndigheten och frivården.

Här kan du få hjälp

I Laholms kommun finns beroendeenheten där du som ungdom kan få stöd och rådgivning angående missbruk och beroende. Om du eller någon du känner behöver hjälp, kan du prata med Socialkontorets mottagningsfunktion eller kontakta beroendeenheten för råd och hjälp.

Socialkontorets mottagningsfunktion 0430-265 59

Vanliga typer av beroenden inkluderar:

 • Alkohol- och drogmissbruk
 • Spelmissbruk
 • Självskadebeteende och ätstörningar

Märker du att stress har blivit svårt att hantera? Om du känner dig orolig över stress, kan du söka stöd hos elevhälsan på din skola.

Elevhälsan i Laholms kommun

Våld i familjen

Det är inte okej att växa upp med våld i familjen. Våld i familjen kan vara när någon slår, sparkar, hotar eller skadar dig på olika sätt. Det kan också handla om att du inte får mat, kläder eller kärlek. Om detta händer, så är det inte din fel, och det är viktigt att du vet att det finns hjälp att få.

Här kan du få hjälp

Om du lever med våld i familjen eller om du är utsatt för våld, kan du få hjälp. Kontakta socialtjänsten i Laholm för stöd och hjälp. Det finns människor som är där för att stötta barn, unga och vuxna som har upplevt våld i sin familj eller relation. Du kan ringa kommunens växel eller Socialkontorets mottagningsfunktion för att få hjälp och mer information.

Kommunens växel 0430-150 00

Socialkontorets mottagningsfunktion 0430-265 59

Ska dina föräldrar separera eller skiljas? På Familjeenheten kan du få en behandlare att prata med om det. Vi har även gruppverksamhet där du som barn till skilda föräldrar träffar andra barn i liknande situation. Den gruppverksamheten heter Skilda världar.

Skilda världar

Socialkontorets mottagningsfunktion 0430-265 59

Från grundskola till och med gymnasiet har du som elev tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator samt specialpedagog och/eller speciallärare.

Elevhälsan är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt. Varje skola har ett elevhälsoteam.

Barn- och elevhälsa - Laholms kommun

Har du svårt med relationer i din familj finns det flera olika verksamheter du kan prata med. Kontakta Socialkontorets mottagningsfunktion i Laholms kommun så hjälper vi dig vidare.

Socialkontorets mottagningsfunktion 0430-265 59

Ungdomsmottagningen Länk till annan webbplats.

BRIS Länk till annan webbplats.

 

Friskvårdsgruppen är en grupp för barn och unga med fetma och deras familjer.

För att ansluta till gruppen behöver du vanligtvis gå igenom följande steg:

 1. Skolan eller elevhälsoteamet uppmärksammar behovet hos barnet.
 2. Barnet måste först träffa en barnläkare och få en remiss till Barn- och ungdomsmottagningen.
 3. Barn- och ungdomsmottagningen skickar en förfrågan till Friskvårdsgruppen om att inkludera barnet i deras aktiviteter.
 4. För att bli en del av gruppen måste barnets vikt också påverka deras liv på ett negativt sätt, till exempel genom brist på fysisk aktivitet, känsla av ensamhet eller underkänt betyg i ämnet idrott och hälsa.

Du kan alltså inte direkt kontakta Friskvårdsgruppen för att delta – det sker via elevhälsan och medicinsk remiss.

Aktivitetsgruppen är till för barn och ungdomar som behöver stöd för att förbättra sin psykiska hälsa.

För att gå med i gruppen, behöver du följa dessa steg:

 1. Elevhälsan och KAA (kommunens aktivitetsansvar) är de enda som kan vägleda och rekrytera till Aktivitetsgruppen.
 2. För att bli aktuell för gruppen kan eleven till exempel ha sökt stöd från elevhälsan och visa symptom som återkommande huvudvärk eller magont.
 3. Det kan också handla om att eleven känner sig ofrivilligt ensam, är fysiskt inaktiv eller har en hög frånvaro i skolan.

Därmed går det inte att direkt kontakta Aktivitetsgruppen för att ansluta – det kräver att elevhälsan eller KAA identifierar behovet och tar initiativ till rekrytering.

Är du fortfarande osäker på vem du ska kontakta?

Det viktigaste är att du tar en första kontakt. Vi hjälper dig att komma i kontakt med rätt person eller verksamhet. Du är alltid välkommen att kontakta Socialkontorets mottagningsfunktion för rådgivning.

Socialkontorets mottagningsfunktion 0430-265 59

Telefontider: måndag till fredag 8.30-12.00

Stödgrupper för barn och unga

I Laholms kommun erbjuder vi dig olika stödgrupper, särskilt anpassade för barn och ungdomar. Dessa inkluderar gruppverksamheter som Stammen och Skilda världar för dig som har upplevt missbruk, psykisk ohälsa, våld i familjen eller föräldrars separation. Dessutom har vi vår HBTQI+-grupp, där du som ungdom kan delta i olika aktiviteter och diskussioner kring HBTQI+ frågor.

 • Gruppverksamhet - Stammen

Gruppverksamhet för barn som upplevt missbruk, psykisk ohälsa och våld i familjen. För barn och ungdomar mellan 8-18 år.

Här får du som barn eller ungdom chansen att träffa andra barn och ungdomar i samma situation. Det finns möjlighet att att prata om dina känslor och tankar.

Samordnare 070-321 10 33

 • Gruppverksamhet - Skilda världar

Gruppverksamhet för barn till separerade eller skilda föräldrar. För barn och ungdomar mellan 8-12 år.

Här får du som barn eller ungdom stöd när dina föräldrar har separerat. Du får möjlighet att träffa andra i samma situation och dela med dig av dina tankar och känslor.

Samordnare 070-321 10 33

 • HBTQI-gruppen

Gruppverksamhet för ungdomar i åldrarna 13-19 år som träffas och gör olika aktiviteter som till exempel dans, badar och diskuterar saker gällande hbtqi med mera.

Om man vill vara med kan man skriva ett sms till Felicia Campbell som arbetar på Ungilaholm. Alla är välkomna att vara med så länge de följer våra regler och inte är diskriminerade mot någon.

Felicia Campbell 0705-25 14 12

Kontaktuppgifter

Kontakta Socialkontorets mottagningsfunktion

0430-265 59

Telefontider: måndag - fredag 8.30-12.00

Akuta tider utanför kontorstid hänvisas till socialjour i Halland på 112

Fax: 0430-711 41

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Har du synpunkter på eller är missnöjd med verksamheten inom socialnämndens områden?
Berätta det för oss! Att ta tillvara dina synpunkter är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete.

Blankett för synpunkt, klagomål och förbättringsförslag Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan