Sök Kontakt

Ungdomsteamet

Ungdomsteamet i Laholm arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att minska riskbeteenden och utanförskap samt öka tryggheten för ungdomar i kommunen.

Genom att vara närvarande på platser där ungdomar finns, strävar Ungdomsteamet efter att tidigt identifiera ungdomar som kan vara i behov av stöd. De arbetar också för att skapa gynnsamma uppväxtförhållanden för unga på generell, grupp- och individnivå.

Ungdomsteamets uppdrag innebär att:

  • Arbeta förebyggande och uppsökande med barn och unga i åldrarna 0-21 år, med fokus på åldrarna 10-18 år.
  • Samarbeta och arbeta förebyggande på mellan- och högstadieskolor, gymnasieskola och andra verksamheter i kommunen som arbetar med barn och unga.
  • Arbeta på olika tider, inklusive dagar, kvällar, helger, högtider och evenemang.

Ungdomsteamet är skyldiga att följa sekretessregler, men som alla som arbetar med barn och unga har de även skyldighet att anmäla om de misstänker att ett barn far illa.

Ungdomsteamet är involverade i följande verksamheter

Börja prata

Ett samarbete med socialtjänsten, elevhälsan och skolor som riktar sig till femteklassare. Målet är att få barn att börja prata om psykisk ohälsa, missbruk och om att ha anhöriga med psykisk ohälsa/missbruk, samt att informera om var de kan få hjälp.

STARK

En verksamhet för både tjejer och killar i högstadiet, genomförs i skolan som gruppaktivitet. Syftet är att genom teori, diskussion och avslappning forma STARKA tjejer och killar. Gästbesök sker regelbundet från exempelvis ungdomsmottagningen och polisen.

MBU, Människan Bakom Uniformen

Här får ungdomar möta människorna bakom uniformerna och vuxna med uniform får lära känna ungdomarna bakom kepsarna. Målet är att öka delaktigheten för ungdomar, minska brottslighet och skapa positiva möten som ökar förståelsen mellan ungdomar och de som arbetar inom samhällsstödjande yrken.

Följ oss gärna på sociala medier

Ungdomsteamet på Instagram Länk till annan webbplats.
Där finner ni även specifika kontaktuppgifter till varje fältarbetare i ungdomsteamet.

Kontaktuppgifter

Ungdomsteamet
0430-151 25

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Har du synpunkter på eller är missnöjd med verksamheten inom socialnämndens områden?
Berätta det för oss! Att ta tillvara dina synpunkter är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete.

Blankett för synpunkt, klagomål och förbättringsförslag Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan