Sök Kontakt

Kontaktfamilj

Familj runt ett campingbord

Som kontaktfamilj i Laholm kan du hjälpa ett barn eller en ungdom som behöver stöd.

Vad är en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj är en familj som ger stöd till en annan familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Kontaktfamiljen fungerar som ett kompletterande stöd för barnet. Kontaktfamiljer spelar en viktig roll i att ge barnet en kärleksfull och stabil miljö där de kan växa och utvecklas.

Så ansöker du om att få en kontaktfamilj

För att få en kontaktfamilj kan du ansöka via socialtjänsten. Det är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot den enskildes vilja. Socialtjänsten utreder och beslutar om du är berättigad till det. Du kan ansöka genom att kontakta Socialkontorets mottagningsfunktion eller skicka in en skriftlig ansökan.

0430-265 59

Ansökan om stödjande insatser för barn och unga till socialtjänsten Länk till annan webbplats.

Vill du bli kontaktfamilj?

Det behövs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att kontaktfamiljen bör

  • tycka om och ha tid att vara tillsammans med andra människor
  • vara intresserad av hur andra människor har det
  • ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot ett barn i sitt hem
  • att i övrigt ha en trygg och stabil livssituation.

Det är socialtjänsten i kommunen som tillsätter kontaktfamilj. Kontaktfamiljen får ekonomisk ersättning, arvode och omkostnadsersättning av socialtjänsten.

Är du intresserad gör du en intresseanmälan via familjehemsverige:

Intresseanmälan att bli kontaktfamilj Länk till annan webbplats.

Detta förväntas av en kontaktfamilj

En kontaktfamilj förväntas ge stöd och avlastning. Det innebär att barnet kommer till kontaktfamiljen exempelvis en gång i månaden. Kontaktfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö och vara ett stöd för föräldern/föräldrarna. Andra viktiga uppgifter inkluderar att lyssna och finnas där. Kontaktfamiljen hjälper den enskilde och deras närmaste i personliga angelägenheter.

Kontaktfamiljen lyssnar, uppmuntrar fritidsaktiviteter och stöder den berörda familjens egna resurser. Ömsesidigt förtroende och respekt för den hjälpsökande familjens livssituation är viktigt i kontakten.

Tystnadsplikt gäller för kontaktfamiljen. Det innebär att de inte får berätta om den person de har varit ett stöd för.

Kontaktuppgifter

Kontakta Socialkontorets mottagningsfunktion

0430-265 59

Telefontider: måndag - fredag 8.30-12.00

Akuta tider utanför kontorstid hänvisas till socialjour i Halland på 112

Fax: 0430-711 41

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Har du synpunkter på eller är missnöjd med verksamheten inom socialnämndens områden?
Berätta det för oss! Att ta tillvara dina synpunkter är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete.

Blankett för synpunkt, klagomål och förbättringsförslag Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan