Sök Kontakt

Ledsagning

Du som har en funktionsnedsättning kan få ledsagning för att ta dig till och från olika platser, delta i fritidsaktiviteter, kulturliv och besöka vänner.

Syftet med ledsagarservice är att bryta isolering. Servicen ska vara utformad efter dina individuella behov.

Vad innebär ledsagarservice?

Ledsagaren följer dig med funktionsnedsättning till aktiviteter utanför hemmet, anpassat efter dina behov. Det kan inkludera promenader, biobesök, bowling, bad eller att helt enkelt gå på stan. Ledsagaren anländer i tid till ditt hem eller en förutbestämd plats och följer dig till den önskade aktiviteten. Ledsagaren har tystnadsplikt.

Vem kan få ledsagarservice?

Ledsagning är en insats som du måste ansöka om. När din ansökan kommit in gör kommunens handläggare en bedömning av ditt behov och fattar beslut om hjälp.

Ledsagarservice kan man få med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Så ansöker du

Ring medborgarserive eller fyll i ansökningsblanketten och skicka in den till oss. En handläggare utvärderar ditt behov och tar beslut om ledsagning.

0430-150 00

Blankett för ansökan om LSS-insatser Länk till annan webbplats.

Ansökan om ledsagarservice enligt SoL Länk till annan webbplats.

Viktigt att veta

I ledsagning ingår ingen omvårdnad, men ledsagaren stöttar med nödvändig hjälp under ledsagningen som inte kan vänta.

Vad kostar det?

Ledsagning enligt LSS är kostnadsfritt.

För ledsagarservice enligt SoL (socialtjänstlagen) tas en avgift ut. Summan varierar beroende på vilken annan hjälp du också får.

Du ansvarar alltid för egna kostnader i samband med olika aktiviteter och resor.

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Har du synpunkter på eller är missnöjd med verksamheten inom socialnämndens områden?
Berätta det för oss! Att ta tillvara dina synpunkter är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete.

Blankett för synpunkt, klagomål och förbättringsförslag Länk till annan webbplats.

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan