Sök Kontakt

Personlig assistans

Behöver du stöd på grund av ditt funktionshinder? Då kan personlig assistans vara till hjälp. Det handlar om att få hjälp med det som är personligt viktigt för dig, som att klä på dig, äta måltider eller kommunicera.

För människor med omfattande funktionshinder innebär personlig assistans större frihet och självbestämmande.

Din rätt till assistans

För att du ska ha rätt till personlig assistans behöver du tillhöra LSS personkrets. Det inkluderar personer med utvecklingsstörning, funktionshinder efter hjärnskada eller andra varaktiga funktionshinder som gör din vardag svår.

Så ansöker du om personlig assistans

Du ansöker genom att kontakta medborgarservice eller genom att fylla i en blankett och skicka den till oss.

0430-150 00

Blankett för ansökan om insatser enligt LSS Länk till annan webbplats.

Det är den enskilde själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan ansöka om insatser enligt LSS.

Viktigt att veta!

Kommunen beslutar om personlig assistans för personer som har grundläggande behov upp till 20 timmar per vecka. Om det grundläggande hjälpbehovet överstiger 20 timmar per vecka ansöker du om personlig assistans hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats.. Till grundläggande behov räknas personlig hygien, på- och avklädnad, förflyttning, måltider, kommunikation och annat stöd som förutsätter ingående kunskaper.

Välj utförare för din assistans

Om du beviljas assistans kan du välja vad som passar dig bäst. Du kan välja kommunen, ett kooperativ, ett privat alternativ eller vara din egen arbetsgivare. Det handlar om att ge dig det stöd du behöver på dina villkor.

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Har du synpunkter på eller är missnöjd med verksamheten inom socialnämndens områden?
Berätta det för oss! Att ta tillvara dina synpunkter är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete.

Blankett för synpunkt, klagomål och förbättringsförslag Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Enhetschef personlig assistans
Christel Axelsson
073-918 14 76
Enhetschef
Gia Brahimi
070-222 56 40

Kontakta Laholms kommun

Stängt just nu. Öppnar imorgon 08.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:  |  Senast uppdaterad:

Innehåll på sidan