JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan
Politik och påverkan

Kommunen är en politisk styrd organisation där folkvalda politiker företräder invånarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet.

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och sju facknämnder. Kommunfullmäktige beslutar om antalet politiker i varje nämnd och utser dess ledamöter.

Kommuninvånarna är grunden

I Laholms kommun, liksom i övriga kommuner i landet, är kommuninvånarna grunden i den kommunala verksamheten eftersom de vart fjärde år väljer vilka politiker som ska styra kommunen.

Under innevarande mandatperiod leds kommunen av ett majoritetsstyre bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Socialdemokraterna med Ove Bengtsson (C) som kommunstyrelsens ordförande.

När politikerna utsetts styr och ansvarar de för verksamheten. Med hjälp av kommunanställda och tjänstemän verkställs fattade beslut. Tjänstemännen förbereder också ärenden till nämnder och kommunfullmäktige.

Kommunens uppgifter

De kommunala uppgifterna kan delas in i två grupper:

  • Obligatoriska uppgifter, det vill säga sådana som kommunen måste utföra enligt lag, exempelvis äldreomsorg, skola, renhållning, miljöskydd och räddningstjänst.
  • Frivilliga uppgifter, det vill säga sådan som kommunen själv väljer att ha, exempelvis kultur-, fritids- och konsumentverksamhet.

Medborgarna i Laholms kommun kan också påverka utvecklingen genom att ställa frågor i kommunfullmäktige, skriva medborgarförslag och lämna synpunkter. Via Ungdomsforum har ungdomarna möjlighet att göra sin röst hörd.

Offentlighetsprincipen ger insyn

Den kommunala verksamheten styrs av olika lagar, mål och regler. Offentlighetsprincipen, det vill säga rätten att ta del av alla offentliga handlingar, ger dig omfattande insyn i Laholms kommuns verksamhet.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: IYT
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 15 februari 2023