Du är här: Start / Politik & påverkan

Politik och påverkan

Kommunen är en politisk styrd organisation där folkvalda politiker företräder invånarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet.

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och sju facknämnder. Kommunfullmäktige beslutar om antalet politiker i varje nämnd och utser dess ledamöter.

Kommuninvånarna är grunden

I Laholms kommun, liksom i övriga kommuner i landet, är kommuninvånarna grunden i den kommunala verksamheten eftersom de vart fjärde år väljer vilka politiker som ska styra kommunen.

Alltsedan kommunsammanläggningen 1974 har kommunen haft ett borgerligt styre. Ända fram till 2006 års val var Centern det största borgerliga partiet. Därefter blev Moderaterna störst och var så fram till valet 2018, då Centern återtog sin tidigare position.

Under innevarande mandatperiod leds kommunen av ett minoritetsstyre bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Trygghetspartiet med Erling Cronqvist (C) som kommunstyrelsens ordförande.

När politikerna utsetts styr och ansvarar de för verksamheten. Med hjälp av kommunanställda och tjänstemän verkställs fattade beslut. Tjänstemännen förbereder också ärenden till nämnder och kommunfullmäktige.

Kommunens uppgifter

De kommunala uppgifterna kan delas in i två grupper:

  • Obligatoriska uppgifter, det vill säga sådana som kommunen måste utföra enligt lag, exempelvis äldreomsorg, skola, renhållning, miljöskydd och räddningstjänst.
  • Frivilliga uppgifter, det vill säga sådan som kommunen själv väljer att ha, exempelvis kultur-, fritids- och konsumentverksamhet.

Medborgarna i Laholms kommun kan också påverka utvecklingen genom att ställa frågor i kommunfullmäktige, skriva medborgarförslag och lämna synpunkter. Via Ungdomsforum har ungdomarna möjlighet att göra sin röst hörd.

Offentlighetsprincipen ger insyn

Den kommunala verksamheten styrs av olika lagar, mål och regler. Offentlighetsprincipen, det vill säga rätten att ta del av alla offentliga handlingar, ger dig omfattande insyn i Laholms kommuns verksamhet.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan granskad den 25 juli 2019

Kontakt

Medborgarservice

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Medborgarservice öppettider:

  • Måndag-onsdag klockan 07.45-17.00
  • Torsdag klockan 07.45-17.30
  • Fredag klockan 07.45-17.00

Laholms kommuns telefonväxel öppnar klockan 08.00.

Kommunstyrelsens ordförande

Erling Cronqvist (C)
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 52
Mobil: 070-597 77 82
Humlegången 6
312 80 Laholm

Kommunstyrelsens vice ordförande

Roland Norrman (M)
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 57
Mobil: 073 830 11 30
Humlegången 6
312 80 Laholm

Kommunstyrelsens andre vice ordförande

Kjell Henriksson (S)
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 48
Mobil: 076-780 76 89
Humlegången 6
312 80 Laholm