Du är här: Start / Politik & påverkan / Politisk organisation / Barn- och ungdomsnämnd

Barn- och ungdomsnämnd

Förstora bilden - Gruppbild.jpg

Ledamöter och ersättare i barn- och ungdomsnämnden. Stående från vänster: Lennart Svensson (V), Villemo Ekman (S), Maria Lindau (SD), Helene Nilsson (KD), Angela Johansson (M), Eva Ågren Svensson (MP), Martin Lönsstam (C), (orange tröja) och Gareth Bush (FP).
Sittande: Bo Tengqvist (S), Maria Bronelius (C), Jonas Hellsten (M).

På bilden saknas  Per Persson (C), Kewin Hansen (S), Cecilia Roos (M), Anna Nylander (SD), Angela Magnusson (M), Charlotta Alsbjer (C) och Keziah Gaeng (C).

Barn- och ungdomsnämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare. Nämndens ordförande är Maria Bronelius (C).

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Nämndens uppgifter omfattar förskoleklassen, grundskolan och särskolan.

Nämnden fullgör också kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten. Nämndens uppgifter omfattar även att pröva ärenden om tillstånd till fristående förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet som inte anordnas i anslutning till skolverksamhet och att ha tillsyn över sådan verksamhet.

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott bereder ärenden till nämnden och består av tre ledamöter och tre ersättare.

 Vill du komma i kontakt med barn- och ungdomsnämnden kan du skriva eller skicka e-post.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 11 april 2018

Kontakt

Barn- och ungdomsnämnden
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument

Länkar