JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Politisk organisation / Barn- och ungdomsnämnd

Barn- och ungdomsnämnd

Barn- och ungdomsnämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare. Nämndens ordförande är Åke Hantoft (C)

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Nämndens uppgifter omfattar förskoleklassen, grundskolan och särskolan.

Nämnden fullgör också kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten och fritidshemsverksamheten. Nämndens uppgifter omfattar även att pröva ärenden om tillstånd till fristående förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet som inte anordnas i anslutning till skolverksamhet och att ha tillsyn över sådan verksamhet.

Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott bereder ärenden till nämnden och består av tre ledamöter och tre ersättare.

 Vill du komma i kontakt med barn- och ungdomsnämnden kan du skriva eller skicka e-post.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Malin Andersson
Sidan granskad den 6 maj 2020