JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Politisk organisation / Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - "kommunens riksdag." Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas organisation och verksamhetsformer. 

Kommunfullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år. Nästa val är i september 2026.

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter och 29 ersättare. Innevarande mandatperiod omfattar tiden från 15 oktober 2022 till 14 oktober 2026.

Offentliga möten

Sammanträdena är offentliga och är som regel förlagda till Laholms teater. Mötena börjar som regel klockan 18.30. 
Varje sammanträde annonseras på Laholms kommuns digitala anslagstavla. Via länk på denna sida når du denna. 

Kommunfullmäktiges presidium

  • Ordförande Eric Semb (M)
  • 1:e vice ordförande Angeline Eriksson (C) 
  • 2:e vice ordförande Pär-Åke Eriksson (MED)

Vill du komma i kontakt med kommunfullmäktige kan du skriva ett brev eller skicka e-post. Adressen är: 

Laholms kommun
Humlegången 6
312 80 Laholm
E-post: kommunstyrelsen@laholm.se

Webb-sändningar från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden i direktsändning via webben. Men du kan också se sammanträdet i efterhand. 

Klicka på länken på denna sida så kommer du till sidan med webbsändningar.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Irina Boutenko
Sidan uppdaterad den 16 februari 2023