JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Politisk organisation / Kommunrevision / Granskningsrapporter

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Granskningsrapporter

2021

Granskning av bemötande och tillgänglighet

 

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

 

Granskning av fastighetsunderhåll

 

Revisionsberättelse för år 2020

 

2020

Granskning av elevers frånvaro i grundskolan

 

Granskning av kommunens avtalshantering

 

Granskning av kommunens intern kontroll

 

Uppföljning av 2017 års granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning och bolagens följsamhet till ägardirektiv samt policys

 

2019

Granskning av kommunens näringslivsarbete

 

Granskning av kommunens IT-organisation utifrån ett användarperspektiv

 

Granskning av arbetet med oegentligheter inom de kommunala bolagen

 

Granskning av upphandlingar

 

2018

Uppföljning av två granskningar från 2016

 

 

Granskning av de kommunala bolagens resor och representation

 

Granskning av investeringsprocessen

 

Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av gatu- och vägnätets underhållsbehov

 

Granskning av hanteringen av evenemangen beachvolleybollturnering och cykelfest

 

2017

Granskning av IT- och informationssäkerhet

 

Granskning av systematisk långtidsplanering  - lokalförsörjning av inom förskola och skola

 

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av leverentörsfakturor

 

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av leverantörsfakturor – bolagen

 

Granskning av kostnader för representation och resor

 

 2016

 

Delårsrapport

 

 Uppföljning av tre granskningar från 2014

 

Granskning av långsiktig ekonomisk planering

 

Granskning av styrning, ledning och kontroll av upphandlingsbeslut

 

Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld

 

Granskning av flygtingmottagande och integrationsarbete

 

Granskning av kommunens kompetensförsörjning m m 

 

2015 

 

 Delårsrapport

 

Granskning av intern kontroll

 

Granskning av detaljplansprocessen

 

Grankning av kommunstyrelsens och nämndernas verkställande av kommunfullmäktiges beslut 

 

Grankning av intern kontroll kopplad till mutor, bestickning och oegentligheter

 

Granskning och uppföljning av granskningen av kommunens hantering av medarbetarsamtal

 

Granskning och uppföljning av granskningen av upphandlingsprocessen

 

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruksproblem och beroendeproblematik - Laholm

 

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruksproblem och beroendeproblematik - Region Halland

 

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Matilda Lundh
Sidan uppdaterad den 2 juli 2021