Du är här: Start / Politik & påverkan / Politisk organisation / Kommunstyrelse

Kommunstyrelse

Förstora bilden - KS_gruppbild_2019-06-10.jpg

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Från vänster: Angeline Eriksson (C), Åke Hantoft (C), Bo Brink (C), Lars Gustafsson (KD), Ann-Helen Djivjak (SD), Erik Semb (M), Erling Qronqvist (C), Christer Sjöberg (M), Martin Lönnstam (MED), Bertil Johansson (LAP), Eva M Larsson (MP), Annita Asplid (S), Kjell Henriksson (S), Margareta Jonsson (L) och Karl-Fredrik Klinker (MED).
På bilden saknas Bo Erlandsson (S) och Roland Norrman (M).

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämndernas verksamhet.

Kommunstyrelsen föreslår och förbereder de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har tillsammans med de olika nämnderna ansvar för att genomföra kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Kommunstyrelsen har två utskott: ledningsutskottet och personalutskottet.

Kommunstyrelsens ledningsutskott ska handlägga ärenden som ankommer på kommunstyrelsen förutom de ärenden som rör kommunens arbetsgivarfunktion och personalpolitik som handläggs av kommunstyrelsens personalutskott.

Kommunstyrelsens ledningsutskott består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Kommunstyrelsens personalutskott handlägger och bereder kommunens personalpolitik och andra frågor som hör till kommunens arbetsgivarroll.

Kommunstyrelsens personalutskott består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Vill du komma i kontakt med kommunstyrelsens eller dess utskott kan du skriva eller skicka e-post till kommunstyrelsen.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 13 juni 2019

Kontakt

Kommunstyrelsen
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Kommunsekreterare

Jonas Påhlsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 49
Fax: 0430-163 06
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument

Länkar