JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Politisk organisation / Kommunstyrelse

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare:

Ove Bengtsson (C), ordförande
Kjell Henriksson (S), förste vice ordförande
Peter Berndtson (SD), andre vice ordförande

Eric Semb (M), Kenneth Camitz (M), Jörgen Nilsson (KD), Ann-Heléne Djivjak (SD), Karl-Fredrik Klinker (MED), Annita Asplid (S).

Thor-Gunnar Bjelland (M), Emelie Oskarsson (C), Annalena Emilsson (C), Jan Gottfriedsson (L), Lars-Göran Jarl (SD), Maj-Lis Jeppsson (SD), Tomas Lövenbo (MED), Ove Bengtsson (S), Bertil Johansson (LP).

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämndernas verksamhet.

Kommunstyrelsen föreslår och förbereder de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har tillsammans med de olika nämnderna ansvar för att genomföra kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen har två utskott: ledningsutskottet och personal- och organisationsutskottet.

Kommunstyrelsens ledningsutskott ska handlägga ärenden som ankommer på kommunstyrelsen förutom de ärenden som rör kommunens arbetsgivarfunktion och personalpolitik som handläggs av kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott.

Kommunstyrelsens ledningsutskott består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott handlägger och bereder kommunens personalpolitik och andra frågor som hör till kommunens arbetsgivarroll.

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Vill du komma i kontakt med kommunstyrelsens eller dess utskott kan du skriva eller skicka e-post till kommunstyrelsen.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Matilda Lundh
Sidan uppdaterad den 20 oktober 2022