JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Politisk organisation / Kommunstyrelse

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Från vänster: Angeline Eriksson (C), Åke Hantoft (C), Bo Brink (C), Lars Gustafsson (KD), Ann-Helen Djivjak (SD), Erik Semb (M), Erling Qronqvist (C), Christer Sjöberg (M), Martin Lönnstam (MED), Bertil Johansson (LAP), Eva M Larsson (MP), Annita Asplid (S), Kjell Henriksson (S), Margareta Jonsson (L) och Karl-Fredrik Klinker (MED).
På bilden saknas Ove Bengtsson (S), Peter Berndtson (SD) och Roland Norrman (M).

Sedan bilden tagits har Martin Lönnstam befriats från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och Pär-Åke Eriksson (MED) har utsetts som ny ersättare.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämndernas verksamhet.

Kommunstyrelsen föreslår och förbereder de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har tillsammans med de olika nämnderna ansvar för att genomföra kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Kommunstyrelsen har två utskott: ledningsutskottet och personal- och organisationsutskottet.

Kommunstyrelsens ledningsutskott ska handlägga ärenden som ankommer på kommunstyrelsen förutom de ärenden som rör kommunens arbetsgivarfunktion och personalpolitik som handläggs av kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott.

Kommunstyrelsens ledningsutskott består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott handlägger och bereder kommunens personalpolitik och andra frågor som hör till kommunens arbetsgivarroll.

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Vill du komma i kontakt med kommunstyrelsens eller dess utskott kan du skriva eller skicka e-post till kommunstyrelsen.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: JIB
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Matilda Lundh
Sidan uppdaterad den 20 oktober 2022