Du är här: Start / Politik & påverkan / Politisk organisation / Kommunstyrelse

Kommunstyrelse

Förstora bilden - Ks_ledamoter_2015-06.jpg

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Stående från vänster: Annita Asplid (S), Rosita Antonsson (S), Knut Slettengren (M), Christer Johnsson (M), Lennart Svensson (V), Kristina Jönsson (S), Lars Gustafsson (KD), Margareta Jonsson (L),
Sittande från vänster: Eva M Larsson (MP), Erling Cronqvist (C), Elisabet Babic (M), Kjell Henriksson (S), Lena Olofsdotter (C).
På bilden saknas Thomas Lövenbo (SD), Lamis Al Nouri (C), Christer Sjöberg (M), Peter Berndtson (SD) och Bo Tengqvist (S).

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämndernas verksamhet.

Kommunstyrelsen föreslår och förbereder de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har tillsammans med de olika nämnderna ansvar för att genomföra kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Kommunstyrelsen har två utskott: ledningsutskottet och personalutskottet.

Kommunstyrelsens ledningsutskott ska handlägga ärenden som ankommer på kommunstyrelsen förutom de ärenden som rör kommunens arbetsgivarfunktion och personalpolitik som handläggs av kommunstyrelsens personalutskott.

Kommunstyrelsens ledningsutskott består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Kommunstyrelsens personalutskott handlägger och bereder kommunens personalpolitik och andra frågor som hör till kommunens arbetsgivarroll.

Kommunstyrelsens personalutskott består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Vill du komma i kontakt med kommunstyrelsens eller dess utskott kan du skriva eller skicka e-post till kommunstyrelsen.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 12 april 2018

Kontakt

Kommunstyrelsen
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Kommunsekreterare

Jonas Påhlsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 49
Fax: 0430-163 06
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument

Länkar