JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Politisk organisation / Kommunstyrelse

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Från vänster: Angeline Eriksson (C), Åke Hantoft (C), Bo Brink (C), Lars Gustafsson (KD), Ann-Helen Djivjak (SD), Erik Semb (M), Erling Qronqvist (C), Christer Sjöberg (M), Martin Lönnstam (MED), Bertil Johansson (LAP), Eva M Larsson (MP), Annita Asplid (S), Kjell Henriksson (S), Margareta Jonsson (L) och Karl-Fredrik Klinker (MED).
På bilden saknas Bo Erlandsson (S) och Roland Norrman (M).

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämndernas verksamhet.

Kommunstyrelsen föreslår och förbereder de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har tillsammans med de olika nämnderna ansvar för att genomföra kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Kommunstyrelsen har två utskott: ledningsutskottet och personalutskottet.

Kommunstyrelsens ledningsutskott ska handlägga ärenden som ankommer på kommunstyrelsen förutom de ärenden som rör kommunens arbetsgivarfunktion och personalpolitik som handläggs av kommunstyrelsens personalutskott.

Kommunstyrelsens ledningsutskott består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Kommunstyrelsens personalutskott handlägger och bereder kommunens personalpolitik och andra frågor som hör till kommunens arbetsgivarroll.

Kommunstyrelsens personalutskott består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Vill du komma i kontakt med kommunstyrelsens eller dess utskott kan du skriva eller skicka e-post till kommunstyrelsen.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martina Gustavsson
Sidan uppdaterad den 21 april 2021