JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Politisk organisation / Kultur- och utvecklingsnämnd

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Kultur- och utvecklingsnämnden

 
Ledamöter och ersättare i kultur- och utvecklingsnämnden.

Stående från vänster: Jan Norrman (MED), Kent-Ove Bengtsson (MP),
Bertil Johansson (LP), Birgitta Fritzon (S), Angela Magnusson (M), Ove Bengtsson (C), Magnus Johansson (S), Jörgen Nilsson (KD), Karl-Fredrik Tholin (S),
Gunnar Wiik (SD), Elvis Begic (L). Sittandes: Anna Nylander (SD).

På bilden saknas: Ingrid Sjöberg (M), Sten Cadell (M),
Thomas Lövenbo (SD), Jeanette Örenmark (S), Abdul Hakim Alzoubi (S) och
Kerstin Lindqvist (C).

Kultur- och utvecklingsnämnden med nio ledamöter och lika många ersättare ansvarar för: 

  • Fritid: Folkhälsocentrum, idrotts- och motionsanläggningar, Aktivitetshuset på Campus och fritidsgårdar.
  • Kultur: Teckningsmuseet, Laholms teater, Gamla krukmakeriet, den offentliga konsten, Lugnarohögen och övriga kulturminnen.
  • Turism- och destinationsutveckling: turistbyrån och visitlaholm.se.
  • Bibliotek: Laholms stadsbibliotek, filialbibliotek och bokbuss.
  • Gymnasieutbildning: det egna Osbecksgymnasiet såväl som gymnasiesärskola och gymnasieutbildning på annan ort.
  • Vuxenutbildning: alla former av vuxenutbildning samt SFI.  
  • Kulturskola: olika utbildningsinriktningar från klassiska instrument till animation.   
  • JobbLaholm & Vägledningscentrum: coaching, rådgivning och individuellt stöd i samarbete med andra myndigheter för att hjälpa personer vidare till arbete eller studier.    
  • Jobbcenter & Daglig verksamhet: arbetsträning respektive arbete till de som utvecklar sig för att gå vidare till nya jobb eller har rätt till stöd inom LSS.
  • Integration: flyktingmottagning, samhällsorientering och andra insatser för nyanlända.

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott bereder ärenden till nämnden. Beredningsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.

Ordförande: Ove Bengtsson (C)
1:e vice ordförande: Angela Magnusson (M)
2:e vice ordförande: Magnus Johansson (S)

Kultur- och utvecklingsnämnden sammanträder följande datum under 2021:

25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj, 28 juni, 23 augusti,
27 september, 25 oktober, 22 november samt 20 december.

För att ta del av kultur- och utvecklingsnämndens nämndsplan eller andra styrdokument inom nämndens verksamhetsområde vänligen kontakta nämndssekreterare, se kontaktinformation i högerspalten.

 

 

                

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Emelie Eliasson
Sidan granskad den 11 januari 2021