Du är här: Start / Politik & påverkan / Politisk organisation / Kultur- och utvecklingsnämnd

Kultur- och utvecklingsnämnden

 Ledamöter och ersättare i kultur- och utvecklingsnämnden.

Stående från vänster: Jan Norrman (MED), Kent-Ove Bengtsson (MP),
Bertil Johansson (LP), Birgitta Fritzon (S), Angela Magnusson (M), Ove Bengtsson (C), Magnus Johansson (S), Jörgen Nilsson (KD), Karl-Fredrik Tholin (S),
Gunnar Wiik (SD), Elvis Begic (L). Sittandes: Anna Nylander (SD).

På bilden saknas: Ingrid Sjöberg (M), Sten Cadell (M),
Thomas Lövenbo (SD), Jeanette Örenmark (S), Abdul Hakim Alzoubi (S) och
Kerstin Lindqvist (C).

Kultur- och utvecklingsnämnden med nio ledamöter och lika många ersättare ansvarar för: 

  • Fritid - Folkhälsocentrum, idrotts- och motionsanläggningar, Aktivitetshuset på Campus och fritidsgårdar.
  • Kultur - Teckningsmuseet, Laholms Teater, Gamla Krukmakeriet, den offentliga konsten, Lugnarohögen och övriga kulturminnen.
  • Turism- och destinationsutveckling - Turistbyrån och visitlaholm.se.
  • Bibliotek - Laholms stadsbibliotek,filialbibliotek, skolbibliotek och bokbuss.
  • Gymnasieutbildning - det egna gymnasiet Osbeck såväl som gymnasiesärskola och gymnasieutbildning på annan ort.
  • Vuxenutbildning - alla former av vuxenutbildning samt SFI.  
  • Kulturskola - olika utbildningsinriktningar från klassiska instrument till animation.   
  • JobbLaholm & Vägledningscentrum - coaching, rådgivning och individuellt stöd i samarbete med andra myndigheter för att hjälpa personer vidare till arbete eller studier.    
  • JobbCenter & Daglig verksamhet - arbetsträning respektive arbete till de som utvecklar sig för att gå vidare till nya jobb eller har rätt till stöd inom LSS.
  • Integration - flyktingmottagning, samhällsorientering och andra insatser för nyanlända.

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott bereder ärenden till nämnden. Beredningsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.

Ordförande: Ove Bengtsson (C)
1:e vice ordförande: Angela Magnusson (M)
2:e vice ordförande: Magnus Johansson (S)

 

                

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Alexandra Fagerström
Sidan uppdaterad den 28 maj 2018

Kontakt

Kultur- och utvecklingsnämnden
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Kommunsekreterare

Emelie Eliasson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 31
Fax: 0430-153 06
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument

Länkar