Du är här: Start / Politik & påverkan / Politisk organisation / Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnd

Förstora bilden - Gruppbild_2019-01.jpg

Ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. Från vänster: Margareta Lindgren (MP), Lamis Al Nouri (C), Kennet Gertsson (M), Ove Bengtsson (S), Lena Jogersten (M), Knut Slettengren (M), Christian Wahl (M), Mikael Sandén (SD), Gudrun Pettersson (C), Sverker Johansson (C), Leif Sunesson (S).
På bilden saknas Siv Pålsson (S), Lars-Inge Johansson (LP) och Birger Bäkmark (SD).

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet och som kommunens trafiknämnd. Nämnden har vidare hand om kommunens grundläggande kartförsörjning samt brandskyddskontrollen av kommunens egna byggnader och anläggningar.

Nämnden har också ansvaret för kommunens uppgifter enligt alkohollagen, tillsynsuppgifter enligt tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt kommunens bidragsverksamhet enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Miljö- och byggnadsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Ordförande är Knut Slettengren (M).

Vill du komma i kontakt med miljö- och byggnadsnämnden kan du skriva eller skicka e-post.

Beredningsutskott

Nämnden har ett beredningsutskott bestående av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.Ordförande i beredningsutskottet är Knut Slettengren (M).

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lena Boström
Sidan uppdaterad den 11 februari 2019

Kontakt

Miljö- och byggnadsnämnden
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Kommunsekreterare

Lena Boström
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 41
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument

Länkar