Du är här: Start / Politik & påverkan / Politisk organisation / Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnd

Förstora bilden - Gruppbild_2017_08.jpg

Ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. Sittande från vänster: Gert Olsson (M), Ove Bengtsson (C) och Ove Bengtsson (S). Stående från vänster: Siv Påhlsson (S), Leif Sunesson, (S), Bo Brink (C), Mikael Sandén (SD), Knut Slettengren (M), Sven-Olof Ugglesjö (KD), Gunilla Karlsson (M) och Kent-Ove Bengtsson (MP). På bilden saknas: Fredrik Lindqvist (C), Linda Lundberg (S) och Jimmy Grym (SD).

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet och som kommunens trafiknämnd. Nämnden har vidare hand om kommunens grundläggande kartförsörjning samt brandskyddskontrollen av kommunens egna byggnader och anläggningar.

Från och med den 31 mars 2017 har nämnden tagit över ansvaret från socialnämnden för kommunens uppgifter enligt alkohollagen, tillsynsuppgifter enligt tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt kommunens bidragsverksamhet enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Miljö- och byggnadsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Ordförande är Ove Bengtsson (c).

Vill du komma i kontakt med miljö- och byggnadsnämnden kan du skriva eller skicka e-post.

Beredningsutskott

Nämnden har ett beredningsutskott bestående av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.Ordförande i beredningsutskottet är Ove Bengtsson (C).

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lena Boström
Sidan granskad den 11 april 2018

Kontakt

Miljö- och byggnadsnämnden
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Kommunsekreterare

Lena Boström
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 41
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument

Länkar