Du är här: Start / Politik & påverkan / Politisk organisation / Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnd

I varje kommun skall finnas en överförmyndare/överförmyndarnämnd. Från och med 1 januari 2015 har Halmstads, Hyltes och Laholms kommuner en gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten, Nämnden för överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte, Laholm.

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen skall garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, inte kan förvalta sin egendom eller på annat sätt inte kan tillvarata sina rättigheter.

Överförmyndare i samverkan

Halmstads, Laholms och Hyltes kommuner har ett gemensamt överförmyndarkansli. Kansliet har hand om samtliga ärenden inom verksamheten.

Syftet med det gemensamma kansliet är att förbättra kompetens och kontinuitet och därmed höja kvalitén och verksamhetens tillgänglighet.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Christina Walldén Andersson
Sidan granskad den 11 april 2018

Kontakter

Överförmyndare i samverkan
Växel: 035-13 70 00
Fax: 035-13 70 63
Stadskontoret
Box 153
301 05 HALMSTAD

Telefon och öppettider:
måndag-torsdag klockan 8-17
fredag klockan 8-16.

Vi tar även emot bokade besök på Stadshuset i Laholm

Länkar