JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Politisk organisation / Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnd

Den 1 januari 2021 blev miljö- och byggnadsnämnden en samhällsbyggnadsnämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet och som kommunens trafiknämnd. Nämnden har vidare hand om kommunens grundläggande kartförsörjning samt brandskyddskontrollen av kommunens egna byggnader och anläggningar.

Nämnden har också ansvaret för kommunens uppgifter enligt alkohollagen, tillsynsuppgifter enligt tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt kommunens bidragsverksamhet enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Samhällsbyggnadsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Ordförande är Knut Slettengren (M). Förste vice ordförande är Gudrun Pettersson (C) och andre vice ordförande är Ove Bengtsson (S).

Vill du komma i kontakt med samhällsbyggnadsnämnden kan du skriva eller skicka e-post.

Beredningsutskott

Nämnden har ett beredningsutskott bestående av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.Ordförande i beredningsutskottet är Knut Slettengren (M).

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lena Boström
Sidan uppdaterad den 8 november 2022