JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Politisk organisation / Samhällsbyggnadsnämnd

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Samhällsbyggnadsnämnd

Den 1 januari 2021 blev miljö- och byggnadsnämnden en samhällsbyggnadsnämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet och som kommunens trafiknämnd. Nämnden har också hand om kommunens grundläggande kartförsörjning samt brandskyddskontrollen av kommunens egna byggnader och anläggningar. 

Nämnden har också ansvaret för kommunens uppgifter enligt alkohollagen, tillsynsuppgifter enligt tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt kommunens bidragsverksamhet enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Ordförande är Thor Gunnar Bjelland (M). Förste vice ordförande är Ove Bengtsson (S) och andre vice ordförande är Mikael Sandén (SD).

Vill du komma i kontakt med samhällsbyggnadsnämnden kan du skriva eller skicka e-post.

Beredningsutskott

Nämnden har ett beredningsutskott bestående av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.Ordförande i beredningsutskottet är Thor Gunnar Bjelland (M).

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lena Boström
Sidan uppdaterad den 11 januari 2023