JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Politisk organisation / Socialnämnd

Socialnämnd

 

Till socialnämndens uppgifter hör:

  • att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
  • att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen, 
  • att informera om socialtjänsten i kommunen, 
  • att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, 
  • att svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

 

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Ordförande är Anita Fast (M).

Socialnämndens beredningsutskott bereder ärenden till nämnden. Beredningsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Ordförande är Anita Fast (M). 

Vill du komma i kontakt med socialnämnden kan du skriva eller skicka e-post.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anette Larsson
Sidan uppdaterad den 26 januari 2023