JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Politisk organisation / Socialnämnd

Socialnämnd

Ledamöter och ersättare i socialnämnden. Översta raden från vänster: Gunilla Karlsson (M), Ann-Heléne Djivjak (SD), Lars-Göran Jarl (SD), Marit Schwerin (M), Lena Åkesson (TRP), Birger Bäkmark (SD), Mona Eriksson (MED) och Rosita Antonsson (S).
Mellersta raden från vänster: Sara Unosson (KD), Annalena Emilsson (C), Harriet Einerborg (C), Håkan Hallberg (M), Micael Eliasson (S) och Crister Forsman (S).
Sittande från vänster: Majvor Persson (C), Kenneth Camitz (M) och Kristina Jönsson (S).
På bilden saknas Boel Göransson (C), Nura Muhamedbegovic (L), Inger Stenberg (TRP) och Valentina Johansson (S).

Till socialnämndens uppgifter hör:

  • att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
  • att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen, 
  • att informera om socialtjänsten i kommunen, 
  • att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, 
  • att svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ordförande är Kenneth Camitz (M).

Socialnämndens beredningsutskott bereder ärenden till nämnden. Beredningsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Ordförande är Kenneth Camitz (M). 

Vill du komma i kontakt med socialnämnden kan du skriva eller skicka e-post.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anette Larsson
Sidan uppdaterad den 8 november 2022