JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Politisk organisation / Socialnämnd

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Socialnämnd

 

Till socialnämndens uppgifter hör:

  • att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
  • att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen, 
  • att informera om socialtjänsten i kommunen, 
  • att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, 
  • att svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

 

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Ordförande är Anita Fast (M).

Socialnämndens beredningsutskott bereder ärenden till nämnden. Beredningsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Ordförande är Anita Fast (M). 

Vill du komma i kontakt med socialnämnden kan du skriva eller skicka e-post.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anette Larsson
Sidan uppdaterad den 26 januari 2023