Du är här: Start / Politik & påverkan / Politisk organisation / Socialnämnd

Socialnämnd

Förstora bilden - Gruppbild_2017-08_nr2.jpg

Ledamöter och ersättare i socialnämnden. Sittande från vänster: Majvor Persson (C), Knut Slettengren (M) och Kristina Jönsson (S).
Stående från vänster: Gunnar Wiik (SD), Britta Ramnemark (L), Lars-Göran Jarl (SD), Ann-Heléne Djivjak (SD), Anna-Lena Lövgren Melin (S), Marit Schwerin (M), Kerstin Olsson (S), Annalena Emilsson (C), Eva Ågren Svensson (MP), Nils-Erik Johansson (S), Jörgen Johansson (S), Rhea Löfmark Aspenheim (C), Anne Kjerstin Löfstedt-Schulz (M), Sara Unosson (KD) och Angela Magnusson (M).

På bilden saknas My Persson (S), Mikael Kahlin (MED), Jerker Jacobson (M) och Harriet Einerborg (C).

Till socialnämndens uppgifter hör:

  • att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
  • att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen, 
  • att informera om socialtjänsten i kommunen, 
  • att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, 
  • att svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ordförande är Knut Slettengren (M).

Socialnämndens beredningsutskott bereder ärenden till nämnden. Beredningsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Ordförande är Knut Slettengren (M). 

Vill du komma i kontakt med socialnämnden kan du skriva eller skicka e-post.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Anette Larsson
Sidan granskad den 11 april 2018

Kontakter

Socialnämnden

Socialnämnden
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm

Kommunsekreterare

Anette Larsson
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-153 44
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument

Länkar