Du är här: Start / Politik & påverkan / Dina politiker

Dina politiker

Laholms kommun styrs av en demokratisk organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

I kommunen finns cirka 150 fritidspolitiker och tre kommunråd. En av dem, kommunstyrelsens ordförande Elisabet Babic (M), är heltidsengagerad medan kommunstyrelsens förste vice ordförande, Erling Cronqvist (C), och kommunstyrelsens andre vice ordförande, Kjell Henriksson (S), är deltidsengagerade med 50 procents tjänstgöringsgrad.

Förutom sin halvtidstjänst som kommunråd har Erling Cronqvist dessutom 20 procents tjänstgöringsgrad som ordförande i kommunstyrelsens personalutskott.

Arvodet knyts till riksdagslön

Arvodet till kommunstyrelsens ordförande är kopplat till lönen för en riksdagsledamot, vilken i sin tur baseras på den allmänna löneutvecklingen i landet. Efter beslut i kommunfullmäktige har arvodet för kommunstyrelsens ordförande satts till 87 procent av lönen för en riksdagsledamot. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande under 2018 ligger därmed på 54 288 kronor per månad.

Arvodet till kommunstyrelsens ordförande utgör i sin tur grunden för arvodet till övriga nämndsordförandena.

45 procents tjänstgöringsgrad

Barn- och ungdomsnämndens ordförande, Maria Bronelius (C), kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Cecilia Roos (M), socialnämndens ordförande Knut Slettengren (M) samt miljö- och byggnadsnämndens ordförande Ove Bengtsson (C) har 45 procents tjänstgöringsgrad.
Kommunfullmäktiges ordförande, Roland Gottfridsson (C), har 20 procents tjänstgöringsgrad.

Vatten- och avloppsverksamheten hanteras av Laholmsbuktens va-nämnd, som är gemensam för Laholms och Halmstads kommun. Ordförandeskapet för nämnden alternerar mellan kommunerna och omfattar en mandatperiod, tiden mellan två allmänna val. Under innevarande mandatperiod 2015-2018 har Halmstads kommun ordförandeskapet.
Ordföranden för Laholmsbuktens va-nämnd har 30 procents tjänstgöringsgrad när klubban förs av Laholms kommun.

Politiker i 45 nämnder

Det finns politiker representerade i cirka 45 olika nämnder, styrelser, stiftelser, föreningar m.m. där kommunen enligt lag eller av andra olika anledningar har intressen.

Information om och kontaktuppgifter till de förtroendevalda i Laholms kommun finns via länk på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 19 januari 2018

Länk