Du är här: Start / Politik & påverkan / Dina politiker

Dina politiker

Laholms kommun styrs av en demokratisk organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

I kommunen finns cirka 150 fritidspolitiker och tre kommunråd. En av dem, kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C), är heltidsengagerad medan kommunstyrelsens förste vice ordförande, Roland Norrman (M), och kommunstyrelsens andre vice ordförande, Kjell Henriksson (S), är deltidsengagerade med 50 procents tjänstgöringsgrad.

Förutom sin halvtidstjänst som kommunråd har Roland Norrman (M) dessutom 20 procents tjänstgöringsgrad som ordförande i kommunstyrelsens personal- och orgnaisationsutskott och 30 procents tjänstgöringsgrad för ordförandeskap i Laholmsbuktens va-nämnd.

Arvodet knyts till riksdagslön

Arvodet till kommunstyrelsens ordförande är kopplat till lönen för en riksdagsledamot, vilken i sin tur baseras på den allmänna löneutvecklingen i landet. Efter beslut i kommunfullmäktige har arvodet för kommunstyrelsens ordförande satts till 87 procent av lönen för en riksdagsledamot. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande under 2019 ligger därmed på 58 203 kronor per månad.

Arvodet till kommunstyrelsens ordförande utgör i sin tur grunden för arvodet till övriga nämndsordförandena.

45 procents tjänstgöringsgrad

Barn- och ungdomsnämndens ordförande, Maria Bronelius (C), kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Ove Bengtsson (C), socialnämndens ordförande Kenneth Camitz (M) samt miljö- och byggnadsnämndens ordförande Knut Slettengren (M) har 45 procents tjänstgöringsgrad.
Kommunfullmäktiges ordförande, Jonas Hellsten (M), har 20 procents tjänstgöringsgrad.

Vatten- och avloppsverksamheten hanteras av Laholmsbuktens va-nämnd, som är gemensam för Laholms och Halmstads kommun. Ordförandeskapet för nämnden alternerar mellan kommunerna och omfattar en mandatperiod, tiden mellan två allmänna val. Under innevarande mandatperiod 2019-2022 har Laholms kommun ordförandeskapet.

Ordföranden för Laholmsbuktens va-nämnd har 30 procents tjänstgöringsgrad när klubban förs av Laholms kommun.

Politiker i 45 nämnder

Det finns politiker representerade i cirka 45 olika nämnder, styrelser, stiftelser, föreningar m.m. där kommunen enligt lag eller av andra olika anledningar har intressen.

Information om och kontaktuppgifter till de förtroendevalda i Laholms kommun finns via länk på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Jonas Påhlsson
Sidan uppdaterad den 28 januari 2019

Länk