JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Dina politiker

Dina politiker

Laholms kommun styrs av en demokratisk organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

I kommunen finns cirka 150 fritidspolitiker och tre kommunråd. En av dem, kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C), är heltidsengagerad medan kommunstyrelsens förste vice ordförande, Roland Norrman (M), och kommunstyrelsens andre vice ordförande, Kjell Henriksson (S), är deltidsengagerade med 50 procents tjänstgöringsgrad.

Förutom sin halvtidstjänst som kommunråd har Roland Norrman (M) dessutom 20 procents tjänstgöringsgrad som ordförande i kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott och 30 procents tjänstgöringsgrad för ordförandeskap i Laholmsbuktens VA AB.

Arvodet knyts till riksdagslön

Arvodet till kommunstyrelsens ordförande är kopplat till lönen för en riksdagsledamot, vilken i sin tur baseras på den allmänna löneutvecklingen i landet. Efter beslut i kommunfullmäktige har arvodet för kommunstyrelsens ordförande satts till 87 procent av lönen för en riksdagsledamot. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande under 2020 ligger därmed på 59 508 kronor per månad.

Arvodet till kommunstyrelsens ordförande utgör i sin tur grunden för arvodet till övriga nämndsordförandena.

45 procents tjänstgöringsgrad

Barn- och ungdomsnämndens ordförande, Åke Hantoft (C), kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Ove Bengtsson (C), socialnämndens ordförande Kenneth Camitz (M) samt samhällsbyggandsnämnds ordförande Knut Slettengren (M) har 45 procents tjänstgöringsgrad.
Kommunfullmäktiges ordförande, Jonas Hellsten (M), har 20 procents tjänstgöringsgrad.

Vatten- och avloppsverksamheten hanteras av Laholmsbuktens VA AB, som är ett gemensamt bolag för Laholms och Halmstads kommun. Ordförandeskapet för bolaget alternerar mellan kommunerna och omfattar en mandatperiod, tiden mellan två allmänna val. 

När ordförandeklubban förs av företrädare för Laholms kommun omfattar uppdraget 30 procents tjänstgöringsgrad. Under innevarande mandatperiod 2019-2022 har Laholms kommun ordförandeskapet. Roland Norrman (M) har valts till uppdraget. 

Politiker i 45 nämnder

Det finns politiker representerade i cirka 45 olika nämnder, styrelser, stiftelser, föreningar m.m. där kommunen enligt lag eller av andra olika anledningar har intressen.

Information om och kontaktuppgifter till de förtroendevalda i Laholms kommun finns via länk på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Irina Boutenko
Sidan uppdaterad den 11 januari 2021