JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Politik och påverkan / Dina politiker

Dina politiker

Laholms kommun styrs av en demokratisk organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

I kommunen finns cirka 150 fritidspolitiker och tre kommunråd. En av dem, kommunstyrelsens ordförande Ove Bengtsson (C), är heltidsengagerad medan kommunstyrelsens förste vice ordförande, Kjell Henriksson (S), och kommunstyrelsens andre vice ordförande, Peter Benrdtson (SD), är deltidsengagerade med 50 procents tjänstgöringsgrad.

Förutom sin halvtidstjänst som kommunråd har Kjell Henriksson (S) dessutom 20 procents tjänstgöringsgrad som ordförande i kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott.

Arvodet knyts till riksdagslön

Arvodet till kommunstyrelsens ordförande är kopplat till arvodet för en riksdagsledamot. Riksdagslesamöternas arvoden bestäms av riksdagens arvodesnämnd. Efter beslut i kommunfullmäktige har arvodet för kommunstyrelsens ordförande satts till 100 procent av lönen för en riksdagsledamot. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande ligger därmed på 71 500 kronor per månad.

Arvodet till kommunstyrelsens ordförande utgör i sin tur grunden för arvodet till övriga nämndsordförandena.

Ordförande på deltid

Barn- och ungdomsnämndens ordförande, Åke Hantoft (C), kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Gudrun Pettersson (C) har 45 procents tjänstgöringsgrad. Socialnämndens ordförande Anita Fasth (M) samt samhällsbyggandsnämnds ordförande Thor Gunnar Bjelland (M) har 50 procents tjänstgöringsgrad.

Kommunfullmäktiges ordförande har 20 procents tjänstgöringsgrad.

Vatten- och avloppsverksamheten hanteras av Laholmsbuktens VA AB, som är ett gemensamt bolag för Laholms och Halmstads kommun. Ordförandeskapet för bolaget alternerar mellan kommunerna och omfattar en mandatperiod, tiden mellan två allmänna val. 

När ordförandeklubban förs av företrädare för Laholms kommun omfattar uppdraget 30 procents tjänstgöringsgrad. Under innevarande mandatperiod 2023-2026 har Laholms kommun inte ordförandeskapet. 

Politiker i 45 organ

Det finns politiker representerade i cirka 45 olika nämnder, styrelser, stiftelser, föreningar m.m. där kommunen enligt lag eller av andra olika anledningar har intressen.

Information om och kontaktuppgifter till de förtroendevalda i Laholms kommun finns via länk på denna sida.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Irina Boutenko
Sidan uppdaterad den 4 januari 2023